ลูกเสือจังหวัดพังงา บำเพ็ญประโยชน์หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา และนายสันติภัทร โคจีจุล รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือในเขตอำเภอเมืองพังงา กว่าสองร้อยคน บำเพ็ญประโยชน์จัดเก็บอุปกรณ์ สิ่งของ และขยะต่าง ๆ บริเวณศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ซึ่งเป็นสถานที่วางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ได้ทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบรรดาเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือดังกล่าว มีความตั้งใจปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี สร้างประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที่ต่อไป