ดิ อีโคโนมิสต์ เผยนิวซีแลนด์ขึ้นแท่นผู้นำการศึกษาโลก แซงหน้า ‘แคนาดา-ฟินแลนด์-สวิต’

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ผลสำรวจล่าสุดของดิอีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิตหรือ “อีไอยู” (The Economist Intelligence Unit : EIU) ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจ ของนิตยสารวิเคราะห์ข่าวชื่อดังระดับโลก “ดิ อีโคโนมิสต์” (THE ECONOMIST) เปิดเผยผลรางวัล Yidan รางวัลระดับสากลสำหรับประเทศที่มีนวัตกรรมด้านการวิจัยด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการศึกษาล่าสุด ระบุว่า ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีนวัตกรรมด้านการวิจัยด้านการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก โดยประเมินจากระบบการศึกษาใน 35 ประเทศทั่วโลก จาก 16 ตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมด้านนโยบายด้านการศึกษา ระบบการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยนิวซีแลนด์ได้คะแนนสูงสุด 88.9 คะแนน ส่วนอันดับ 2 คือแคนาดา 86.7 คะแนน อันดับ 3 ฟินแลนด์ 85.5 คะแนน รองลงมา สวิสเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ขณะที่สหราชอาณาจักรอยู่ อันดับ 6 ญี่ปุ่น อันดับ 7 ออสเตรเลีย อันดับ 8 และสหรัฐอเมริกา อันดับ 12 เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลสำรวจระบุว่า ที่นิวซีแลนด์ได้รับคะแนนสูงสุดในการเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนการสอนมากที่สุด จากเหตุผล 2 ประการ คือ 1.สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะในอนาคต ด้านความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์ในวงกว้าง แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก และห่างไกล แต่สามารถแข่งขันได้ทั่วโลก และ 2.รัฐบาลมีแนวทางจัดการระบบการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

นายจอห์น แลกซัน ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ กล่าวว่า ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจ ของนิตยสาร “ดิ อีโคโนมิสต์” ระบุว่า การเตรียมความพร้อม และวางพื้นฐานให้นักเรียน พร้อมสู่การใช้ชีวิต และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และเศรษฐกิจโลกในอนาคต ถือเป็นดัชนีอนาคตของระบบการศึกษาทั่วโลกที่ต้องหาวิธีที่จะผลิตบัณฑิตให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลนั้น ได้นำมาซึ่งความท้าทายที่เยาวชนจะต้องช่วงชิงโอกาสเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต ซึ่งความรู้ในวิชาเดิมๆ ไม่เพียงพอแล้วสำหรับนักเรียนในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหา การแสดงความคิดที่หลากหลาย และสอดคล้องกับโลกความเป็นจริงมากขึ้น ดังนั้น ระบบการศึกษาทั่วโลกจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อตอบสนอง และคาดการณ์ความต้องการด้านทักษะในอนาคต และเตรียมพร้อมนักเรียนให้มีอาชีพที่หลากหลายในศตวรรษที่ 21

“แล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จในอาชีพ ถือเป็นคำถามที่ท้าทายของระบบการศึกษานิวซีแลนด์มาหลายชั่วอายุคน และจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้ ทำให้เราต้องเตรียมความพร้อมจากห้องเรียน ไปสู่ห้องประชุมคณะกรรมการให้ได้ ด้วยการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน ทั้งในด้านการแสดงความคิดที่หลากหลาย และการคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ให้สอดคล้องกับต้องการที่เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยวางเป้าหมายสำหรับโครงสร้างหลักสูตรเพื่อทักษะในอนาคต การร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับอุตสาหกรรม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความยืดหยุ่นของมาตรการต่างๆ รวมถึง การมุ่งเน้นฝึกทักษะด้านความคิดที่จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีความสามารถ และทักษะที่พร้อมสำหรับตลาดอุตสาหกรรมในอนาคต ภายใต้แนวคิด Think new: New Zealand ซึ่งเป็นรากฐานที่การศึกษานิวซีแลนด์ได้สร้างระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมายาวนาน ทำให้นิวซีแลนด์ถูกจัดให้เป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุด และเป็นเหตุผลที่ 130,000 นักเรียนต่างชาติจากกว่า 180 ประเทศ เลือกเดินทางมาศึกษาในนิวซีแลนด์ทุกปี” นายจอห์น แลกซัน กล่าว

น.ส.ช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้จัดการตลาดประจำประเทศไทย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ กล่าวว่า ปัจจุบันนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายในอันดับต้นๆ ทางการศึกษาที่นักเรียนไทยจำนวนมากเลือกเดินทางไปศึกษาต่อมากกว่าเดิม จากที่เคยไปศึกษาต่อที่สหรัฐ และสหราชอาณาจักร ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า 3,000 คน ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ เพื่อเสริมสร้างโอกาสการทำงานในระดับสากลผ่านระบบการศึกษามาตรฐานระดับโลก และเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะทางธุรกิจในช่วงที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ โดยคนไทยที่เดินทางไปศึกษานิวซีแลนด์มีตั้งแต่ในระดับโรงเรียนไปจนถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งที่นิวซีแลนด์นอกจากนักเรียนไทยจะได้พัฒนาทักษะด้านการศึกษา ที่สำคัญแล้วระบบการศึกษานิวซีแลนด์ ยังสนับสนุนให้นักเรียนมีการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สามารถคิดนอกกรอบ มีความคิดวิเคราะห์ กล้าคิด กล้าแสดงออก และประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติจริง และทักษะในการดำเนินชีวิต และการทำงานจริง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon