เลขาฯ อาชีวะเผย ปวช.เกาหลีให้เรียนฟรี! เปิดช่องมีประสบการณ์สายอาชีพเป็นครูได้

22

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากที่ตน และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี พบว่ารัฐบาลเกาหลีให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษามาก โดยการเรียนสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะไม่เสียค่าเทอม จ่ายเฉพาะค่าอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการคัดเลือกครู เปิดโอกาสให้คนในสายอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นครูได้ โดยรัฐจัดระบบการได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้เอื้อต่อผู้มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพที่ต้องการเป็นครู สามารถเป็นครูได้โดยเปิดช่องให้บางสาขาอบรมหลักสูตรครูโดยใช้เวลาเพียง 1 เดือน เมื่ออบรมเสร็จจะสอบเพื่อขอใบอนุญาตฯ จากนั้นต้องไปสอบเป็นครูในสาขาต่างๆ โดยวิทยาลัยที่เปิดรับครูจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครว่าตรงกับสาขาที่ต้องการหรือไม่

33

“อาชีพครูที่เกาหลีมีการแข่งขันสูงมาก เพราะจะเลือกคนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และคนที่เก่งจริงๆ ครูจึงมีรายได้มากกว่าอาชีพอื่น ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ สอศ.ที่อยากให้คนในสายวิชาชีพที่เชี่ยวชาญมาเป็นครู แต่ติดเงื่อนไขบางอย่างที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนดไว้ โดยเฉพาะการได้มาซึ่งใบอนุญาตฯ จึงต้องหารือกัน โดยผมจะเสนอรายละเอียดขั้นตอนการอบรมครูของเกาหลีให้คุรุสภาพิจารณา เพื่อแก้ปัญหา คิดว่าพอเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงเรื่องนี้ แต่ประเด็นสำคัญที่จะทำให้ดึงคนในวิชาชีพมาเป็นครูได้ยากคือค่าตอบแทนที่ไม่จูงใจ ซึ่งแก้ได้ยาก”นายชัยพฤกษ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อดีต หน.อุทยานฯแก่งกระจาน ยัน ‘ไฟป่า’ เป็นฝีมือคน
บทความถัดไปก.แรงงาน-ม.รามฯ จัด ‘จ็อบเอ็กซ์โป’ เพิ่มโอกาสคนหางาน