‘บิ๊กตู่’ ประธานวันครู คารวะ2ครูอาวุโส ‘พล.อ.บุญสร้าง-พล.ท.สมพงษ์’ คุรุสภาปลื้มผลโพล ‘ครู’ อาชีพในฝันเด็กรองจากแพทย์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดงานวันครู ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม ที่หอประชุมคุรุสภา ภายใต้หัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมมอบคำขวัญวันครูว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” ซึ่งหมายความว่าครูต้องเป็นที่พึ่งของเด็ก ต้องมีศรัทธาในวิชาชีพครู ไม่ใช่เป็นครูเพราะไม่มีอาชีพอื่นทำ เพราะคำว่า “ศรัทธา” มีความหมายมากกว่า รักหรือชอบ แต่ต้องมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นครูซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ และนายกรัฐมนตรียังได้ขยายความคำว่าศรัทธาว่า หมายความครูและเด็กต้องต่างมีศรัทธาซึ่งกันและกัน โดยเด็กต้องศรัทธาครู ส่วนครูต้องศรัทธาในความรู้ความสามารถของเด็กและต้องศรัทธาในการสอน

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรม เริ่มตั้งแต่ 07.00 น. วันที่ 16 มกราคม ซึ่งจะมีพิธีทางสงฆ์ ทำบุญตักบาตรที่สนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการและหอประชุมคุรุสภา ตามมาด้วยพิธีคารวะครูอาสุโว ประกอบด้วย ครูของนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ท่าน คือ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และพล.ท.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์ ในส่วนครูของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คือ นายสงวน วงศ์สุชาต อาจารย์โรงเรียนเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (โรงเรียนกวดวิชา) ตลอดจนการมอบรางวัลคุรุสดุดี 9 รางวัล, รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ (รางวัลครูจูหลิง) ในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู จำนวน 4 คนจาก 4 ภูมิภาค, รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น, รางวัลครูฝรั่งเศสดีเด่น และรางวัลครูดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เท่าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่คุรุสภากำหนด

นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ปีนี้ยังจัดกิจกรรมพิเศษอีก 2 กิจกรรม คือการประกวดภาพถ่าย “ครูรักเด็ก เด็กรักครู” พร้อมทั้งการจัดแสดงที่ขยายความครูรักเด็ก เด็กรักครู ตลอดจนขยายความคำขวัญของนายกฯ ที่ว่าทั้งครูและเด็กต้องต่างมีศรัทธากันและกันนั้นเป็นอย่างไร และการปาถกฐาพิเศษครูคือพลังของแผ่นดิน หัวข้อ “ม.ล.ปิ่น มาลากุล” ครั้งที่ 1 โดยพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ส่วนวันที่ 17 มกราคม จะมีการเสวนาเรื่องครูสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างไรโดยจะมีนำแบบสอบถามออนไลน์ที่มีครูตอบราว 20,000-30,000 คน มาเสนอประกอบด้วย นอกจากนี้จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมรัชสมัย รัชกาลที่ 10 ส่วนกิจกรรมที่ต่างจังหวัด ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน ทั้งนี้เป็นที่น่ายินดีที่ผลโพลอาชีพในฝันของเด็กๆ ที่กระทรวงวัฒนธรรฒ(วธ.) ทำกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปีนี้ พบว่าอาชีพครูยังคงติดท็อปไฟว์ โดยอยู่ในอันดับที่ 2 รองจากแพทย์ และตนขอเชิญชวนทุกคนร่วมอวยพรครูโดยดาวน์โหลดบัตรอวยพรออนไลน์ได้ฟรีและดาวน์โหลดไลน์สติกเกอร์วันครูได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา โดยรายได้จากไลน์สติกเกอร์ นำเข้ามูลนิธิครูอาวุโสต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0” สำรวจระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมจำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 ปรากฏว่า เมื่อถามถึงคุณสมบัติของครูที่สำคัญที่สุด พบว่าประชาชนร้อยละ 26.98 ระบุว่า เป็นคนดี มีคุณธรรม (เมตตา กรุณา ซื่อสัตย์ สุจริต) รองลงมา ร้อยละ 22.82 ระบุว่า เอาใจใส่ ในการสอนอย่างจริงจัง เป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ 21.79 ระบุว่า มีทักษะในการสอน ถ่ายทอดความรู้ได้ดี

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม/คุณสมบัติของครูไทยที่ประทับใจ พบว่า ประชาชนร้อยละ 29.45 ระบุว่า ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้แก่เด็กนักเรียน รองลงมา ร้อยละ 24.82 ระบุว่า เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ 20.51 ระบุว่า การคอยชี้แนะ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ เมื่อถามต่อว่าสิ่งที่ครูไทยต้องปรับตัวหรือเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การศึกษาในยุค ไทยแลนด์ 4.0 พบว่า ประชาชนร้อยละ 37.19 ระบุว่า สอนให้นักเรียนมีทักษะทางด้านสังคม ด้านคุณธรรม ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี รองลงมา ร้อยละ 33.36 ระบุว่า ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนการสอน นอกเหนือจากการท่องจำจากตำรา ร้อยละ 32.64 ระบุว่า ครูต้องเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น

บทความก่อนหน้านี้‘อาคม’จับมือ’วีระศักดิ์’ตั้งคณะกรรมการหนุนท่องเที่ยว เชื่อมโยงเมืองรอง
บทความถัดไปCryptomania? : ทำไมดูเหมือนใครๆ ก็เล่นเงินดิจิทัล? : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล