รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ เปิด ‘แผนกผู้ป่วยใน’ 2 เม.ย. เน้นงานตรวจสมรรถภาพหัวใจ-ศูนย์เอกซเรย์ทันสมัย

ศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มนร. ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ เตรียมเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยในงานตรวจสมรรถภาพหัวใจ และศูนย์เอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง พร้อมนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยสามารถเข้าถึงการบริการที่มีมาตรฐานในการให้บริการมากขึ้น โดยเริมเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมใช้ชื่อ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ และต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 โดยให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปในแผนกผู้ป่วยนอก และสังเกตอาการแผนกกายภาพบำบัด แผนกแพทย์แผนไทย และแผนกเอกซเรย์ทั่วไป

อธิการบดีมนร. กล่าวต่อว่า ในวันที่ 2 เมษายน 2561 นี้ ทางโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ เพิ่มบริการแผนกผู้ป่วยใน จำนวน 22 เตียง ห้องพิเศษ รวม 20 เตียง ห้อง VIP จำนวน 2 ห้อง ศูนย์ตรวจสุขภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 2 เครื่อง และศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) 64 สไลด์
โดยในอนาคตอันใกล้นี้ ทางโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มีแผนที่จะเปิดให้บริการรักษาพยาบาลขนาด 150 เตียง โดยมีแผนกไตเทียม แผนกทันตกรรม แผนกสูตินรีเวช แผนกเวชปฏิบัติครอบครัว และชุมชน คลินิกพิเศษผู้ป่วยนอกต่างๆ เปิดให้บริการตรวจเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมกราฟฟี่ เพื่อตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น โดยปัจจุบันได้เปิดสิทธิการรักษาพยาบาล โดยระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสิทธิบัตรทองสามารถใช้ได้ในเดือนกรกฎาคม 2561 ส่วนสิทธิประกันสังคมอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ


ทั้งนี้ พิธีเปิดบริการ แผนกผู้ป่วยในงานตรวจสมรรถภาพหัวใจ และศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน เวลา 08.30 น. ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

บทความก่อนหน้านี้อธิบดีกรมชลฯไม่นิ่งนอนใจ เร่งแก้เกษตรกรมหาสารคามไม่มีน้ำ คาดเสร็จสงกรานต์
บทความถัดไปผลสำรวจพบนักท่องเที่ยวจีนกว่า 90% จะเลือกชำระเงินผ่านมือถือเมื่อไปต่างประเทศ