มรภ.ชัยภูมิ รับลูกศธ.อบรม ‘แอดมิน’ เครือข่ายเน็ตร.ร.

นายวิรัตน์ พงษ์ศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดเผยว่า มรภ.ชัยภูมิ โดยโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และฝ่ายงานคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหลักสูตรอบรมครูผู้ดูแลระบบ(แอดมิน) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ให้สามารถใช้งานได้เต็มตามศักยภาพของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในแต่ละโรงเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้หลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน ณ ศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 มรภ.ชัยภูมิ ทั้งนี้มรภ.ชัยภูมิในฐานะที่ต้องเป็นแม่ข่ายการพัฒนาครู จึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้เต็มตามศักยภาพของอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ จากนี้จะวางแผนกับหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัดเพื่อทำแผนพัฒนาครู และส่งบุคลากรลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ขอความช่วยเหลือ และมหาวิทยาลัยยังจะพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถบริการควบคุมดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image