องค์กรครูออกแถลงการณ์โต้ ‘โกงทุกหย่อมหญ้า ขรก.สพฐ.’

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายสมวุฒิ ศรีอำไพ นายกสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.พ.บ.ท.) เปิดเผยว่า ส.พ.บ.ท.ได้ออกแถลงการณ์ เรื่องชี้แจงกรณีโกงทุกหย่อมหญ้าข้าราชการ สพฐ. ว่า ส.พ.บ.ท.ตระหนักอยู่เสมอว่า ในสถานการณ์ที่รัฐบาลกำลังปฏิรูปประเทศในทุกด้าน ให้ก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในระบบราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิก ส.พ.บ.ท จะต้องเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการเป็นผู้นำป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่การศึกษาของตนเอง ซึ่งผลปรากฏว่าทุกเขตพื้นที่การศึกษาให้ความร่วมมือและได้สร้างระบบธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่การศึกษาได้เป็นอย่างดี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในหน่วยงานของเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งอาจจะมีบุคคลบางคนซึ่งเป็นคนส่วนน้อย ที่ยังมีพฤติกรรมส่อไปในทางแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบให้กับตนเองและผู้อื่น จนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานในวงกว้าง กรณีที่เป็นข่าวปรากฏในสื่อมวลชนขณะนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะจุดในเขตพื้นที่การศึกษาในภาคอีสาน อาจเป็นการกระทำของบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยภาพรวมไม่กี่คน แต่ข่าวกลับปรากฏออกมาเหมือนกับเป็นการทุจริตในวงกว้างทั่วทั้งเขตพื้นที่การศึกษาในภาคอีสานหรือข้าราชการสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ ซึ่งทำให้หน่วยงานและองค์กรเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการสังกัด สพฐ.เสียหายอย่างยิ่ง

ดังนั้น ในนามของ ส.พ.บ.ท.จึงมีความรู้สึกไม่สบายใจและเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏเป็นข่าวขณะนี้ว่ามีการทุจริตทุกหย่อมหญ้าในเขตพื้นที่การศึกษาในภาคอีสานหรือข้าราชการสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศนั้น ซึ่งโดยข้อเท็จจริงอาจจะเป็นพฤติกรรมของบุคคลบางกลุ่มไม่กี่คนเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการกระทำของสมาชิกส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของสมาคมทั่วประเทศอย่างแน่นอน จากข่าวของสื่อมวลชนบางแขนง “โกงทุกหย่อมหญ้า ข้าราชการ สพฐ.” จึงเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจต่อข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตและซื่อตรง และยังเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. โดยไม่เจตนา ส.พ.บ.ท.ยังคงตระหนักดีในบทบาทอำนาจหน้าที่แห่งตน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติตน
และปฏิบัติหน้าที่ราชการสนองนโยบายภาครัฐ ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายในการปฏิรูปประเทศต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แผงรอบ ‘เดอะวัน’ โดนด้วย กทม.ขีดเส้นย้ายออกใน7วัน
บทความถัดไปตร.เรียกสอบเจ้าของ-ผู้จัดการโรงงานปั๊ม ‘ลีน’ อึ้ง! ต้นทุนไม่ถึง 2 บาท