ผอ.กองสื่อสารองค์กร มข.ปลื้มรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงาน มข.จาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” จัดขึ้นโดย มข.โดยปีนี้ได้มีการออกประกาศไว้เพื่อพิจารณา 4 รางวัล ในกลุ่มคณะวิชา และสำนักงานเพื่อเป็นรางวัลส่งเสริมกำลังใจ และยกย่องการใช้ความรู้ความสามารถด้านการบริหารด้วยการวางแผนและนำแผนงานไปสู่ผลการปฏิบัติที่มีความสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้ นายชุมพรเป็นเพียงผู้เดียวในกลุ่มรางวัลที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมกับคุณสมบัติสำคัญด้านความเสียสละ และการประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างครบถ้วน โดยในปีนี้ได้จัดมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ วันที่ 5 มิถุนายน มีผู้เข้ารับการเชิดชูเกียรติกว่า 300 คน ในจำนวนนี้เป็นประเภทที่รับรางวัลจากการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกด้วยผลงานความสำเร็จ 69 คน

นายชุมพร กล่าวว่า นับตั้งแต่เริ่มต้นทำงานที่ มข.เมื่อปี 2541 มีความภูมิใจ และเป็นเกียรติแก่ตน และญาติพี่น้อง จึงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถ และไม่เคยหวังว่าจะได้รับรางวัลอะไร แต่ในเมื่อวันนี้ มหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติแห่งนี้ ประกาศมอบรางวัลจึงมีความภูมิใจ และเป็นกำลังใจในการทำงานอย่างยิ่งรางวัลนี้เกิดจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองสื่อสารทุกคนเนื่องจากเกณฑ์ในการคัดเลือกมาจากผลการทำงานตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ จึงขอยกความดีให้กับทุกคน และขอขอบคุณทุกคนด้วยความจริงใจที่ร่วมกันทุ่มเทแรงกาย แรงใจสู้มาด้วยกัน ขอขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทุกคณะหน่วยงาน ขอขอบคุณหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี และทุกเครือข่ายความร่วมมือที่ทำให้พันธกิจด้านการสื่อสารองค์กรประสบความสำเร็จ และเห็นผลประจักษ์ในวันนี้

บทความก่อนหน้านี้เล่าเรื่องชีวิต ‘กิ๊ก มยุริญ’ จากอดีตที่ที่ติดเหล้าบุหรี่ จนถึงวันที่ซาบซึ้งในรสพระธรรม
บทความถัดไป‘Halal Travel in Thailand’ จากสตาร์ตอัพ นักศึกษามธ.