‘สมเด็จพระสังฆราช’ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายในหลวง ร.9 (ภาพชุด)

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่ 2

การนี้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามจัดพิธีตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเช้า และเวลา 17.00 น. คณะสงฆ์วัดราชบพิธร่วมกับสาธุชนจักได้สวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon