‘โป๊ปฟรานซิส’ เตรียมเสด็จเยือนไทย 20-23 พ.ย.นี้ ตามคำเชิญรบ. ครั้งแรกในรอบ 35 ปี

‘สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส’ เสด็จเยือนไทยตามคำเชิญของรัฐบาลไทย-สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ อย่างเป็นทางการ 20-23 พ.ย.นี้ ทรงเยี่ยมคริสตชน-เสวนาผู้นำทุกศาสนา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ห้องประชุมชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (Catholic Bishops’ Conference of Thailand) จัดแถลงข่าว “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย อย่างเป็นทางการ” โดยมี อาร์ชบิชอป พอล ชาง อิน นัม เอกอัครสมณฑูตนครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย อ่านประกาศเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เป็นภาษาอิตาเลียน และพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวง อ่านประกาศเป็นภาษาไทย

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ กล่าวประกาศว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดการต่างๆ ของการเสด็จเยือนดังกล่าวจะประกาศให้ทราบต่อไป

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะอาคันตุกะของรัฐบาลไทย ของสมเด็จพระสันตะปาปานั้น เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2527 หรือ 35 ปีมาแล้ว

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ กล่าวต่อว่า ส่วนการเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเยี่ยมเยียนคริสตชนในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 4 วัน คือวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 โดยมีจุดประสงค์และพันธกิจสำคัญคือ มาเยี่ยมพี่น้องคริสตชนในประเทศไทยที่ปัจจุบันมีประชากรคาทอลิกจำนวน 388,468 คน จากประชากรทั้งประเทศ 69 ล้านคน รวมทั้งการร่วมเสวนาทางศาสนา กับผู้นำทางศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทย เพื่อเปิดมิติการทำงานเชื่อมการศาสนาต่างๆ ซึ่งตนไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ว่าจะพบใครบ้าง อาจจะมีการพบเพื่อเสวนาทางศาสนากับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพบผู้ป่วย เวชบุคคล ผู้นำเยาวชน ประชาชนชาวไทย คนจน และพบคณะฑูต ทั้งนี้ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับการหารือร่วมกันกับนครรัฐวาติกัน และความเหมาะสมกับพระชนมายุของพระสันตะปาปาด้วย ที่ขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปามีพระชนมายุ 83 พรรษา จึงต้องมีหลักการและรายละเอียดการเดินทางเบื้องต้นที่ทางสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดทำรายละเอียดไว้แล้ว และจะหารือกับทางนครรัฐวาติกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสรุปรายละเอียดให้ชัดเจน

“ภารกิจสำคัญอีกอย่างของการมาเยือนของพระสันตะปาปา คือ การจาริกแสวงบุญ สร้างสะพานแห่งสันติภาพ เพื่อนำสันติสู่มวลชนทุกคนด้วย โดยการพบปะพูดคุยกับประชาชนกลุ่มต่างๆ ขณะนี้ความพร้อมในการเตรียมงานเพื่อรองรับสมเด็จพระสันตะปาปา ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ การดำเนินงานต่างๆ ผมมองว่ามีอยู่ 80% แล้ว แม้จะไม่สามารถบอกรายละเอียดได้มากเท่าใด แต่ทางสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้เตรียมการมาเป็นเวลา 4-5 เดือนแล้ว” มงซินญอร์ ดร.วิษณุ กล่าว

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปามีภารกิจที่จะทำแน่นอนคือการทำพิธีมิสซา โดยพิธีมิสซาจะจัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 สำหรับประชาชนชาวไทย และครั้งที่ 2 สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ส่วนสถานที่จัดงานอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของวันเวลาในการจัดงาน การเดินทางของประชาชน จำนวนคนที่เข้าร่วม ซึ่งเป็นไปได้สูงคืออาจจะจัดที่สนามกีฬาที่สามารถบรรจุคนได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จะมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมผ่าน www.popevisitthailand.com

ด้านบาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย กล่าวว่า การบริหารจัดการสื่อ จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1. กลุ่มสื่อต่างประเทศที่ตามเสด็จพระสันตะปาปา 2.สื่อในประเทศไทย ที่ทางสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ประสานงาน และ 3. สื่อของภาครัฐ ซึ่งทางสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จะมีเว็บไซต์ และช่องทางเผยแพร่ข่าวอย่างเป็นทางการผ่าน www.popvisitthailand.com หรือเฟซบุ๊ก POPE VIIT THAILAND เป็นต้น ถือเป็นสำนักข่าวกลางที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องด้วย ทั้งนี้รายละเอียด ตารางการเวลาเดินทางของพระสันตะปาปา และงานอื่นๆ ทางสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจะจัดแถลงข่าวรายละเอียดอีกครั้งในภายหลัง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon