วธ. จัดลอยกระทงวิถีใหม่ ป้องกันโควิด ระดม จนท.คุมทั้งบก น้ำ อากาศ รับเหตุฉุกเฉิน

วธ. จัดลอยกระทงวิถีใหม่ ป้องกันโควิด ระดม จนท.คุมทั้งบก น้ำ อากาศ รับเหตุฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่หอประชุมเล็ก กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการวธ. วธ.แถลงข่าวแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กระทรวงมหาดไทย  (มท.)กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  กรมเจ้าท่า  กรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เป็นต้น เข้าร่วม

โดยนายอิทธิพล กล่าวว่า การจัดงานลอยกระทงปี 2563 จะเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ทั้งนี้ ประเพณีลอยกระทงสืบทอดมาแต่โบราณ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิต สะท้อนถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยอันงดงาม ทั้งยังเป็นประเพณีที่มีสาระและคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน ศาสนา และสังคม แต่เนื่องจากปีนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนั้น จึงควรตระหนักในชีวิตวิถีใหม่ ในขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งการสืบสานประเพณีที่สำคัญ วธ. จึงได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เสนอแนวทางและมาตรการจัดประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการจัดงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสธ. พร้อมร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยอันงดงามด้วยการจัดกิจกรรมตามประเพณีนิยมของแต่ละพื้นที่ ให้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ตัวตนของท้องถิ่น เช่น การแสดงพื้นบ้าน แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงาม

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้วธ.ได้มีการกำหนดแนวทาง ดังนี้1. จัดกิจกรรมตามประเพณีนิยมของแต่ละท้องถิ่น ใช้กระทงทำจากวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 100% และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำสะอาด สบู่เหลว ก่อนหรือหลังทำกิจกรรม 2.สถานที่จัดงาน ควรปรับเปลี่ยนให้มีพื้นที่ที่เหมาะสม กว้างขวาง ไม่แออัด มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน 3.ผู้จัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการจราจรทางบกและทางน้ำ เช่น มีศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ ตลอดจนบริเวณท่าน้ำให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และเว้นระยะการลงลอยกระทง

นายอิทธิพล กล่าวต่ออีกว่า 4. รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า งดจำหน่ายสุรา รณรงค์เมาไม่ขับ และงดการดื่มสุราในบริเวณงานหรือใกล้เคียง งดการเล่นดอกไม้ไฟ  พลุ และโคมลอย  หรือวัสดุที่ก่อนให้เกิดอันตรายในที่สาธารณะหรือชุมชน และขอให้ยึดหลัก “อย่าใกล้ขอบบ่อ อย่าเก็บกระทง/เงินในกระทง อย่าก้มไปลอยกระทง” 5.จัดการแสดงต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดแสดงวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่จะทำให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาของไทยนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนอย่าง บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานลอยกระทงและท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างปลอดภัยด้วยมาตรฐาน SHA ในงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ในแนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” ณ บริเวณ 10 ท่าน้ำสำคัญในกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกัน “แต่งไทย ไปลอยกระทง” เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์การแต่งกายของแต่ละท้องถิ่น และช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อีกด้วย

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด มห้แต่บะหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรของสธ. อย่างเคร่งครัด ส่วนเรื่องสถานการณ์ชุมนุมนั้น กรณีมีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เป็นหน้าที่ของหน่วยงานผู้จัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลความสงบเรียบร้อย แต่ก็เชื่อว่า จะไม่มีปัญหาเพราะสุานที่จัดงานแต่ละแห่งอยู่ค่อนข้างห่างไกลจากพื้นที่เคยจัดชุมนุม” นายอิทธิพล กล่าว

พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ชมเชย รองผู้กำกับการกลุ่มวานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตร.กล่าวว่า ในส่วนของตร.ได้เตรียมจัดมาตรการป้องกัน อาทิ มาตรการป้องกันอาชญากรรม และอุทกภัยทางน้ำ จะรัดมเจ้าหน้าที่สายตรวจออกคุมเข้มในพื้นที่จัดงาน ให้ตำรวจน้ำจัดเรือออกตรวจตรา เพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหนุทางน้ำ รวมถึงขอความร่วมมือให้พื้นที่จัดงานขนาดใหญ่จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการจัดงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที มาตรการป้องกันพุ ดอกไม้ไฟ จะมีการสำรวจและปราบปรามโรงงานที่ลักลอบผลิตพุ หรือดอกไฟไฟอย่างไม่ถูกต้อง ส่วนมาตรการปราบปรามอาชญากรรมนั้น สตช.จะระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจออกดูแลความเรียบร้อยและเข้าตรวจยาเสพติดในสุานบังเทองตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคม นอกจากนี้ ยังมีมาตรการรักษาความสงบโดยเฉพาะในพื้นที่จัดงานขนาดใหญ่ กำชับให้ดูและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตรวจเอกสาร เข้าออก จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิด รวมถึงจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ เตรียมพร้อมกรณีต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

นางวราลักษณ์ ตังคณะกุล รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค สธ.กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังด้านสุขภาพใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ ความอันตราย บาดเจ็บจากการเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ จากสถิติปี 2562 มีผู้บาดเจ็บ 305 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเด็กไม่ให้จุดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือถ้าจุดให้ห่างจากพลุ 1 ช่วงแขน ,การจัดงานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า และลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเทศกาลลอยกระทง ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขปี 2553-2562 พบว่า10 ปีที่ผ่านมา มีคนจมน้ำเสียชีวิต 35 คน โดยร้อยละ 23 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน อย่าเข้าใกล้ริมบ่อน้ำ ก้มเก็บเงินในกระทง ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง ประเด็นถัดมาการควบคุมแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เน้นย้ำให้จัดงานในพื้นที่กลางแจ้ง ลดความแออัด รักษาความสะอาด สวมหน้ากากอนามัย 100% หมั่นล้างมือ กรมควบคุมโรคเตรียมความพร้อมคณะกรรมการควบคุมโรคในทุกจังหวัดคอยควบคุมและช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาและกักกันเพื่อลดการแพร่ระบาด

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มท.กล่าวว่า ในไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,850 แห่ง การจัดงานลอยกระทงเป็นภารกิจสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น แนวทางลอยกระทงวิถีใหม่ อปท.เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก ตั้งจุดคัดกรอง ลงทะเบียนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ทำสัญลักษณ์การรักษาระยะห่าง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยผู้มาท่องเที่ยวงานลอยกระทง ดูแลสถานที่ให้แข็งแรง มั่นคง ติดตั้งแสงสว่างให้เพียงพอ ส่วนจุดอับติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มความปลอดภัย ขณะที่การรักษาความสะอาดหลังงานลอยกระทง เตรียม จนท.จัดเก็บกระทงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“สุวัจน์” ระดมกูรูธุรกิจจัด “วธอ.สัณจร @ ภูเก็ต”ฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวอันดามัน หวั่งกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด
บทความถัดไปผู้นำท้องถิ่น-ปชช.ชาวชลบุรี จัดม็อบเสื้อเหลืองปกป้องสถาบันกษัตริย์ จี้เอาผิดคนจาบจ้วง