นายกฯเชิญชวนทั่วประเทศสวดมนต์ 5 ธันวาฯ – มอบหมาย “อนุชา” เดินหน้าต่อ

รัฐบาลชวนสวดมนต์วันเสาร์ ร่วมฟัง “บทพระธรรมเทศนา : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งแรก 5 ธันวาคมนี้ น้อมรำลึกในหลวง ร.9

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ หรือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ จัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลของประเทศ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สำหรับจุดเริ่มต้น ของพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ เกิดจากการที่ นายอนุชา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 โดยให้คณะรัฐมนตรี ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมด้วย

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี พบว่าประชาชนมีความสนใจและอยากให้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นอีกเป็นประจำ นายอนุชาจึงสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม โดยกำหนดห้วงเวลาการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ส่วนสาเหตุที่กำหนดวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคมนั้น เนื่องจากเป็นวันสำคัญที่ประชาชนชาวไทยทราบกันดี คือ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เป็นไปตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 24/2563 โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการมหาเถรสมาคม เสนอที่ประชุมว่า สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางด้านความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม ขณะที่ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ ดังนั้น หากประชาชนนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับการดำรงชีวิตและดำรงตนอย่างมีสติ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ และผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วยดี

ขณะที่คณะสงฆ์เองก็ได้หารือกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหารุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่นกัน ที่ประชุมมหาเถรสมาคมจึงมีความเห็นว่าคณะสงฆ์ควรมีส่วนร่วมกับประชาชนและสังคม จึงได้มอบหมายให้ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แต่งบทคำฉันท์ ที่เรียกว่า บทพระธรรมเทศนา “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งมีเนื้อหาที่นำเอาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่อง “รู้รัก สามัคคี” มาใช้ โดยสอดแทรกหลักธรรมคำสอนให้ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี และเคารพ ศรัทธา ในสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการรู้บุญคุณ และรู้จักตอบแทนคุณของแผ่นดิน สำนึกในความเป็นชนชาติไทย และการดำรงชีวิตอย่างมีสติ ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

ดังนั้น ในวันที่ 5 ธันวาคม นี้ จะเป็นครั้งแรกที่มีการนำ “บทพระธรรมเทศนา : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับฟังกันทั่วประเทศ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีเนื้อความตอนหนึ่งว่า “….โอกาสนี้เป็นเวลาอันควรที่สาธุชนชาวไทยทั้งหลายจะได้ใส่ใจระลึกถึงวาจาสุภาษิตในพระบรมราโชวาทเรื่องความรู้รักสามัคคี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้เมื่อพุทธศักราช 2534 ว่า “ประเทศของเรารักษาอธิปไตยและอิสรภาพให้สมบูรณ์มั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะคนไทยทุกหมู่เหล่ารู้รักความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ประสานส่งเสริมกัน” พระบรมราโชวาทนี้แสดงให้เห็นว่าควารู้รักสามัคคีเป็นคุณธรรมสำคัญ ที่ช่วยให้ประเทศไทยรักษาเอกราชอธิปไตยและอิสรภาพมาได้จนถึงปัจจุบัน

ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์อย่างต่อเนื่อง คาดว่าในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม นี้ ประชาชนทั่วประเทศจะเข้าร่วมพิธีกว่า 4 ล้านคน จึงขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือใกล้เคียง สามารถเข้าร่วมพิธี ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค สามารถเข้าร่วมพิธี ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด วัดศูนย์กลางอำเภอหรือสถานที่อื่น ๆ ที่ทางจังหวัดเห็นสมควร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon