ครม.เห็นชอบหลักการตั้งวัดโรมันคาทอลิก

ครม.เห็นชอบหลักการตั้งวัดโรมันคาทอลิก อยู่ห่างจากวัดเดิม20กม.-คริสตศาสนิกชนอาศัยโดยรอบไม่ต่ำกว่า 200 คน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบหลักการเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีแนวทางพิจารณาจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก สาระสำคัญในร่างฉบับนี้ กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน มีอธิบดีกรมการศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกนี้ จะต้องเป็นสถานที่สมควรเป็นที่พำนักของบาทหลว งเพื่อประกอบศาสนากิจเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะต้องอยู่ห่างจากวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกเดิมไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร ต้องมีบาทหลวงพำนักอยู่เป็นประจำอย่างน้อย 2 คน และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยต้องตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีคริสตศาสนิกชนอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 200 คนและต้องมีเหตุผลที่จะสนับสนุนการจัดตั้ง เช่น เมื่อตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกว่า แล้วจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริมอุปถัมภ์จากประชาชนในพื้นที่ โดยต้องดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบบริเวณวัดก่อนจึงจะมีการจัดตั้งได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon