รับโชคปีใหม่ รู้ขั้นตอน ไหว้แม่ย่านางรถ ต้องเตรียมอะไร และทำอย่างไร

ใกล้วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การเริ่มต้นปีด้วยการทำพิธีกราบไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิสิทธิ์ ที่คอยปกปักรักษาเราตลอดปี ถือเป็นการขอบคุณ และยังเป็นขอพรให้ปกป้องคุ้มครองและทำให้กิจการ หรือการดำเนินชีวิตในปีต่อไปราบรื่นปลอดภัยด้วย

โดยเฉพาะคติความเชื่อเกี่ยวกับพาหนะ เนื่องจากเป็นเครื่องมือสัญจรไปยังที่ต่างๆ อันก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งมีวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ระบุไว้ว่า การทำพิธีกรรมต่างๆ ก็เพื่อสร้างความมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในการขับขี่ เมื่อได้บูชาพระ เครื่อง และวัตถุมงคลแล้ว ก็มีความรู้สึก มั่นใจและเชื่อว่าสามารถเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัย อันตรายต่างๆ ได้ (ณัฐกมล ผิวทองงาม.ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเชื่อเรื่องโชคลาง ความเชื่อในการซื้อรถยนต์ และความมั่นใจในการขับขี่,12)

เช่น การไหว้แม่ย่านาง ที่ถือเป็นผู้ปกปักรักษาและคุ้มครองผู้ใช้ยานพาหนะทุกรูปแบบ ซึ่งมาจากตำนานของชาวประมง ที่เชื่อว่าแม่ย่านางคือผู้ปกป้องเรือของชาวประมงจากกุ้งที่เข้าไปทำการเจาะเรือประมงจนล่ม

ซึ่งช่วงที่เหมาะแก่การไหว้แม่ย่างนางรถ ตามธรรมเนียมโบราณสมัยก่อน ควรทำเป็นประจำทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ หรือช่วงวันสงกรานต์ ตรุษจีน และวันปีใหม่ แต่ในปัจจุบัน ส่วนมากจะถือความสะดวกของเจ้าของรถมากกว่า แต่ที่สำคัญควรไหว้ในตอนเช้า

Advertisement

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนทำพิธีไหว้แม่ย่านางรถ ประกอบไปด้วย

ผลไม้ 5 อย่าง (ไม่ควรซื้อผลไม้สีดำ หรือผลไม้ชื่อที่ไม่เป็นมงคล) ซึ่งผลไม้มงคลที่นิยมนำมาไหว้กัน มีดังนี้ กล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการกวักเรียกโชคลาภและความเป็นมงคล, สับปะรด ออกเสียงตรงกับคำว่า “อั้งไล้” ในภาษาจีน มีความหมายว่า การเรียกโชคลาภ เงินทอง และความเป็นสิริมงคลให้เข้าหา, แก้วมังกร ผลของแก้วมังกรมีสีแดง ซึ่งถือเป็นสีมงคลของชาวจีน สื่อแทนความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวย, ทับทิม หมายถึงความแน่นแฟ้น ความสามัคคี ดังเช่นเม็ดทับทิมที่อัดแน่นอยู่ภายในผลของมัน, มะพร้าว ในภาษาสันสฤต คือ ศรีปาละ ซึ่งแปลว่าผลไม้ของเทพเจ้า นับว่ามีความเป็นมงคลยิ่ง

ขนมมงคล เช่น ขนมเข่ง ขนมเทียน ถ้วยฟู เป็นต้น (เลือกมาสักหนึ่งอย่างก็ได้), ข้าวสาร 1 ถ้วย, น้ำ 1 แก้ว, พวงมาลัย 1 พวง, ดอกไม้ 1 กำ (สำหรับนำไปติดไว้ที่กระจังหน้ารถยนต์), ยาสูบ 3 ม้วน, ชุดหมากพลู ยาเส้นสีฟัน 3 คำ, ธูป 9 ดอก, เทียน 1 คู่

หลังจากเตรียมของไหว้เรียบร้อยแล้ว ใหนำของไหว้วางไว้บนโต๊ะ (โต๊ะควรตั้งไว้หน้ารถ) จุดธูปแล้วตั้งนะโม 3 จบ นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สวดบทบูชาแม่ย่านาง

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

เสร็จแล้วก็ขอพรให้แม่ย่านางมารับของไหว้และให้ปกป้องคุ้มครอง เดินทางปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ

รอประมาณ 20-30 นาที หรือให้ ธูปหมดดอก แล้วจึงจุดยาสูบ 3 มวนให้เจ้าที่ จากนั้นรออีกประมาณ 2-3 นาที จึงกล่าวคำลาของไหว้แม่ย่านางรถ หลังจากนั้น ให้ตั้ง นโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ) แล้วสวดบทลาของไหว้

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา

ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นยารักษาโรค อย่าให้เกิดโทษเลย

นะ เสสัง มังคะลา ยาจามะ

หลังจากนั้นให้นำของไหว้มากิน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เป็นอันเสร็จพิธี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image