‘วัดเสมียนนารี’ จัดพิธีสมโภชครบ 160 ปี พุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่วัดเสมียนนารี จัดพิธีสมโภชพระอารามหลวงและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ โดยพระครูสาทรปริยัติคุณ (สนิท ฉนฺทปาโล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นมหามงคลในการสมโภชและเฉลิมฉลอง 3 วาระ คือ พิธีฉลอง 160 ปีวัดเสมียนนารี หรือเดิม ชื่อว่า วัดแคราย สร้างขึ้นเมื่อปี 2400 โดยผู้สร้างวัดเสมียนนารี คือ ท่านเสมียนขำและคุณท้าวภัณฑสารนุรักษ์ (เพิ่ม) รัตนทัศนีย์ เสมียนพระคลังข้างที่ในพระบรมมหาราชวัง สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ต่อมาปี 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะวัดเสมียนนารี จากวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ จนถึงปัจจุบัน วาระที่ 2 พิธีสมโภชการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ครบ 5 ปี และวาระที่ 3 พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เพื่อประดิษฐานเป็นการถาวร ครบ 11 ปี

“การเฉลิมฉลองครั้งนี้ถือว่า เป็นวาระสำคัญ โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธี แต่เนื่องจากทรงอาพาธเล็กน้อย ประกอบกับฝนตกในช่วงเช้า สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจึงแจ้งมาว่า  สมเด็จพระสังฆราชไม่สามารถจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีได้ จึงได้รับเมตตาจากพระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 15 เป็นประธานในพิธี และพระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์ โดยการจัดพิธีสมโภชโดยครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก นอกจากนี้บริษัท เครือมติชน-ข่าวสดได้จัดพิมพ์หนังสือ ‘งานฉลอง 160 ปี วัดเสมียนนารี’ จำนวน 3,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีสมโภชครั้งนี้ด้วย”พระครูสาทรปริยัติคุณกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon