เพจ “ผู้ว่าฯ อัศวิน” แจงข้อเท็จจริงปมงบฯอุดหนุน “หอศิลป์”

หลังจากกรณีข้อวิพากษ์เกี่ยวกับหอศิลป์ฯ ล่าสุดเพจ “ผู้ว่า ฯอัศวิน” โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่า ผมอยากให้ทุกท่านแยกกรณีหอศิลป์ฯ ออกเป็น 2 ประเด็นครับ

ประเด็นแรก การยึดหอศิลป์ฯกลับมาบริหารจัดการเองนั้น จบไปแล้วตั้งแต่หลายเดือนก่อน ตามความเห็นส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชน ซึ่ง ณ วันนี้ผมก็ยังยืนยันว่า กทม.จะไม่เข้าไปบริหารจัดการใดๆในกิจการของหอศิลป์ฯ แน่นอน

ส่วนประเด็นเรื่องการให้งบฯอุดหนุน ไม่ใช่ว่า กทม.ไม่ให้นะครับ แต่เราให้ไม่ได้ทั้งๆที่ก็ได้พยายามแล้วถึง 3 ครั้ง โดยได้ขอบรรจุเข้าวาระงบประมาณประจำปี คือ
1.เสนอขอจัดสรรเป็นงบฯหมวดเงินอุดหนุน แต่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน
2.เสนอขอจัดสรรเป็นงบฯหมวดรายจ่ายอื่น แต่คณะกรรมการวิสามัญของสภาฯมีมติว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมาย และขัดต่อสัญญาให้สิทธิ
3.เสนอเข้าวาระขอแปรญัตติฯ แต่ก็ยังคงไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ เนื่องจากได้รับข้อทักท้วงในประเด็นด้านกฎหมาย

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะปัจจุบันมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 ใช้บังคับเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุนต้องจัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อสภา กทม.บัญญัติเป็นงบฯประจำปีต่อไป

หากหอศิลป์ฯต้องการเงินอุดหนุนของ กทม. ก็ต้องขอให้ช่วย กทม.ในการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon