มอบรางวัล ‘นราธิปพงศ์ประพันธ์’ ให้ ‘ขรรค์ชัย บุนปาน’

นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ด้วยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กำหนดมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2562 แด่ผู้อาวุโส ซึ่งเป็นนักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการ ที่มีผลงานมาต่อเนื่องยาวนาน โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งเป็นปีที่สมาคมนักเขียนฯ ก่อตั้งครบ 30 ปี

นางกนกวลีกล่าวต่อว่า โดยปี 2562 นี้ สมาคมนักเขียนฯ มีมติมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์แด่นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปลและบรรณาธิการ รวมทั้งสิ้น 15 คน โดยจะมีพิธีมอบโล่รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2562 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมนักเขียนฯ วันที่ 18 มกราคม ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กทม. โดยทั้ง 15 คน มีดังนี้ ศ.พิเศษ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล, นายขรรค์ชัย บุนปาน, นายช่วง มูลพินิจ, ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, นายธนิต ธรรมสุคติ, นายธาดา เกิดมงคล, ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร, ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, นายนิวัฒน์ ธาราพรรค์, นายไมตรี ลิมปิชาติ, นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, ศ.เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล, น.ส.สุรีย์ พันเจริญ และนายสำเริง คำพะอุ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รายงาน : อดีต แห่งปัจจุบัน ตุลาคม 16 พฤษภาคม 35 กิจกรรม‘วิ่งไล่ลุง’
บทความถัดไปถกต่อ!! งบปี63 เข้าสู่วันที่ 4 ‘ชวน’ ขอโทษแทนส.ส. ไปร่วมงานวันเด็กไม่ได้