สิ้นแล้ว ม.ร.ว.ศุภวัฒย์ เกษมศรี ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อยุธยา วงวิชาการสุดอาลัย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม มีรายงานว่า ม.ร.ว.ศุภวัฒย์ เกษมศรี นักประวัติศาสตร์คนสำคัญของไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์อยุธยา ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันนี้เวลา 16.00 น. ณ ศาลา 8 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร และสวดอภิธรรมเวลา 18.00 น.

ทั้งนี้ ในช่วงชีวิตของม.ร.ว.ศุภวัฒย์ ได้สร้างผลงานไว้จำนวนมากซึ่งมีคุณูปการต่อแวดวงประวัติศาสตร์ไทย อาทิ การศึกษาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟลีต (วันวลิต) , พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ.121-122, มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์,ประถมวงษแลพระราชพงษาวดารย่อ (ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ฯ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์) และจดหมายเหตุพระสุบินนิมิตรในรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3 และพระสุบินนิมิตรเพิ่มเติม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon