เจ๊งอีก! ‘คลื่นซี้ด 97.5’ ปิดตำนาน 11 ปี เหตุพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนทำรายได้ลดลง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 20.48 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข่าวเรื่อง “แจ้งการเลิกกิจการ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด และปรับรูปแบบการบริหารจัดการคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz”

โดยเนื้อหาได้แนบจดหมายจาก น.ส.ธนพร ทวีพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  เรียนถึง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความว่า “ด้วยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอำนวยการ 1 บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ได้มีมติเห็นชอบการเลิกกิจการบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยประกอบธุรกิจในการบริหารจัดการวิทยุ FM 97.5 MHz การผลิตรายการโทรทัศน์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการลดลงของรายได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตกต่างจากสถานีวิทยุที่ บมจ. อสมท ดำเนินการเอง ที่ยังคงสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง บมจ. อสมท จึงพิจารณาเห็นว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีศักยภาพเพียงพอ ในการดำเนินกิจการต่อไปได้ โดย บมจ. อสมท จะนำคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz มาบริหารจัดการและปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ฟังที่เปลี่ยนไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานของ บมจ.อสมท เอง ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีบริษัทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป”

ทั้งนี้ซี้ด เอฟเอ็ม (SEED FM) เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 โดยเป็นรายการวิทยุส่วนกลาง ในเครือบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริหารงานโดยบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด ออกอากาศในระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 97.5 เมกะเฮิร์ตซ์ มีพื้นที่ออกอากาศครอบคลุมเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอด 24 ชั่วโมง และผ่านเครือข่ายดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุ อสมท ส่วนภูมิภาคทั้ง 53 แห่งทั่วประเทศ โดยมีตุ้ย – ธีรภัทร์ สัจจกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ

คลื่นซี้ด

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image