ปราสาททองโอสถทุ่ม 1.9 พันล้าน ซื้อหุ้นช่อง ONE ถือ 50% แกรมมี่ 25.50% คุณบอยเหลือ 24.50%

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมี่ จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือเรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง “การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด”  แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติรับทราบกรณีวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้ประกอบการช่อง ONE จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นจํานวน 1,905,000,000 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 19,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึง บริษัทประนันท์ภรณ์ จํากัด ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ก่อนที่ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ GRAMMY ถือหุ้นในวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 51% ของทุนจดทะเบียน และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นในสัดส่วน 49% ของทุนจดทะเบียน  ส่วนบริษัทบริษัทประนันท์ภรณ์ จํากัด ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ซึ่งมีนางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 99.98% ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด

Advertisment

โดยเมื่อรวมทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นกับทุนจดทะเบียนเดิมของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํานวน 1,905,000,000 บาท จะทําให้ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน 3,810,000,000 บาท

สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะแบ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนออกเป็น 2 ครั้ง โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้ง2 ครั้ง เสร็จสมบูรณ์แล้ว GRAMMY จะเป็นผู้ถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 25.50 ของทุนจดทะเบียน กลุ่มนายถกลเกียรติ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 24.50 ของทุนจดทะเบียน ขณะที่ประนันท์ภรณ์จะเป็นผู้ถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

Advertisement

โดยผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายจะเข้าร่วมรับภาระค้ำประกันและภาระหนี้ที่กลุ่ม วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีต่อสถาบันการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งประกอบด้วย วัน เอ็นเตอร์ไพรส์, บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด (ช่อง ONE) และ/หรือ บริษัทในเครือที่วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เข้าไปถือหุ้นเป็นจํานวนเกินกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน

 

S__9347196 S__9347197 S__9347198 S__9347199

Advertisement
Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image