สุจิตต์ วงษ์เทศ : บ้านเกิด ร.1 ย่านการค้าใหญ่ ยุคอยุธยา

ป้ายขนาดใหญ่โตมโหฬาร ชื่อวัดสุวรรณดาราราม อยู่ปากทางเข้าวัด แยกจากถนนรอบเกาะ ยังมีพื้นที่กว้างขวางพอจะมีป้ายกลางแจ้ง แสดงนิทรรศการย่อ บอกประวัติภูมิสถานของพื้นที่ย่านนั้น

ไทยไม่มีประวัติศาสตร์สังคม จึงไม่เอาใจใส่สถานที่แสดงวิถีชีวิตคน ทั้งคนชั้นสูง และสามัญชนคนทั่วไป เช่น ย่านการค้าใหญ่ของคนจีนยุคอยุธยา ที่เป็นบ้านเกิด ร.1
บอกกันต่อๆ มาว่าต้นตระกูล ร.1 ชื่อ ทอง หรือทองคำ แต่งงานกับธิดาของคหบดีจีนผู้มั่งคั่ง จึงตั้งบ้านเรือนอยู่ย่านการค้านานาชาติ บริเวณป้อมเพชร (ตรงข้ามวัดพนัญเชิง) ต่อเนื่องถึงที่ปัจจุบันเรียกวัดสุวรรณดาราราม (หรือวัดทอง) ในเกาะเมืองอยุธยา มุมตะวันออกเฉียงใต้

มีพระราชนิพนธ์ยืนยันของ ร.4 ความว่าต้นตระกูลราชวงศ์จักรีผู้นี้ได้ “สมรสกับธิดา รูปงามของครอบครัวคหบดีจีนที่ร่ำรวยที่สุดในย่านที่อยู่อาศัยของชาวจีน ภายในกำแพงเมืองตรงมุมตะวันออกฉียงใต้ของอยุธยา” [จากหนังสือ ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม ของ เซอร์จอห์น เบาว์ริง มูลนิธิโครงการตำราฯ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2547 หน้า 88]

ย่านคนจีนใกล้ป้อมเพชร มีบอกในเอกสารจากหอหลวง เรียก ตลาดน้อย กับ ตลาดใหญ่ท้ายพระนคร ต่อเนื่องกัน มีสินค้าทุกชนิดจากเมืองจีน

ต่อมาต้นตระกูลราชวงศ์จักรีมีศรัทธาบริจาคทรัพย์สร้างอารามอยู่บนพื้นที่ “ใกล้เคหนิวาสสถาน” แล้ว “ตั้งนามว่าวัดสุวรรณดาราราม” [จากหนังสือ อภินิหารบรรพบุรุษ ฉบับ มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2545 หน้า 16] แต่ไม่มีป้ายบอกความสำคัญว่าบริเวณนั้นเป็นสถานที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์ต้นราชวงศ์จักรี หรือ “บ้านเกิด” ร.1 กับพี่น้อง และเป็นย่านการค้าสำคัญที่สุดยุคอยุธยาของ คนจีน เรียกตลาดน้อย, ตลาดใหญ่ (ในวัดมีป้ายบอกประวัติวัด แต่ไม่มีใครอยากเข้าวัด)

ถ้ามีบอกอย่างนี้ไว้ริมถนนหน้าวัด (อยู่นอกวัด) น่าเชื่อว่าจะมีคนทอดน่องท่องเที่ยวไปย่านนั้นมากขึ้น สนุกขึ้น และร้านอาหารย่านนั้นจะขายดีมากขึ้นด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon