‘พระแจ๊ส’ ขอคืนความบริสุทธิ์ให้ ‘อ๊อฟ ชนะพล-ปอย ตรีชฎา’ น้อมรับความผิดในอดีต

ปฎิบัติธรรมมานานหลายปี โดยปัจจุบันไปจำวัดอยู่ที่ประเทศอินเดีย สำหรับ พระแจ๊ส-สรวีย์ รวีรัฐฐากรณ์ อดีตมิสทิฟฟานี ปี 2009 ที่ล่าสุดได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก บอกเล่าความผิดในอดีตของตนเองที่เคยทำกับ อ๊อฟ-ชนะพล สัตยา, ปอย-ตรีชฎา เพชรรัตน์ และ ซูซาน ผู้บริหารบริษัทบาโคนี่ ให้ฟังว่า

‘สามท่าน
ที่ข้าพเจ้าอยากขออภัยด้วยใจจริง
สำหรับเรื่องความผิดของหลวงพี่ในอดีต
ทุกวันนี้มีผลต่อการทำสมาธิของหลวงพี่
ไม่สามารถเจริญไปได้มากกว่านี้ เมื่อได้รับการฝึกสมาธิ ทำให้ได้พิจารณา รู้เห็นอะไรๆตามเป็นจริง ที่ละเอียดขึ้น และเพราะว่าเรามีความผิดที่กระทำไว้กับคนสามคน
ทำให้ข้อมูลมันวนกลับมา ทำให้หลวงพี่ติดข้องอยู่ ไม่สามารถพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปอีกได้ คือ
1. ความผิดที่ในอดีต ที่สรวีย์เคยใส่ร้าย ตำหนิโยมพี่อ๊อฟ. มีผลทำให้ชีวิตของเขามีตราบาป ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงเลย แต่เพราะความโลภ ความหลง และความโง่เขลาของสรวีย์ จำต้องขวนขวายอยากมีชื่อเสียง. ในทางที่ผิด. จึงยอมที่จะใส่ร้ายทำลายโยมพี่ออฟ ชนะพล. นึ่เป็นความผิดที่ชั่วร้ายมาก. หลวงพี่จำต้องเก็บเรื่อวนี้ไว้ตลอด และอยากจะขอโทษขออภัยโยมพี่อ๊อฟด้วยใจจริง. หลวงพี่อยากขอให้โยมพี่โบกัส ช่วยประชาสัมพันคืนความบริสุทธิ์ให้โยมพี่อ๊อฟ ชนะพล เพราะพี่เขาเป็นคนดีจริงๆ. อดีตสรวีย์ไม่เคยไม่อะไรกับเขาเลย มีแต่ความเป็นพี่น้องกัน แต่เพราะความหลง ทำให้สรวีย์ยอมทำชั่ว แม้ยอมเสียมิตรภาพความเป็นพี่น้องทึ่ดีต่อกันมาตั้งแต่เด็ก. ฝากโยมพึโบกัสช่วยด้วยนะครับ. หากมีการลงข่าวให้สังคมรับรูปในวงกว้าง เพื่อคืนความบริสุทธิให้แก่โยมพี่อ๊อฟ ชนะพล. ขอให้ช่วยทำให้ดีที่สุด. และหากมีการใช้ภาพ ขอให้ใช้ภาพโยมพึ่อ๊อฟ ชนะพล. นะครับ. ภาพหลวงพี่ไม่จำเป็นต้องใช้เลย หลวงพี่อยากให้พื้นที่นี้กับโยมพึ่อ๊อฟ มากทึ่สุด เพราะเขาคือคนของสังคม เขายังตัองประกอบอาชีพ ยังต้องเลี้ยงพ่อแม่ครอบครัวพี่น้อง และเขายังต้องมีอนาคตอีกยาวไกล. หลวงพี่อยากขออภัยด้วยใจจริง. ขอให้สังคมเข้าใจความจริงตามที่หลวงพี่ได้กล่าวมานี่ และในความผิดนี้ หลวงพี่ยินดีรับไว้และแก้ไขที่ตัวหลวงพี่เอง. ขอให้ให้โอกาสและให้อภัยกันนะ. และขอให้โยมพี่อ๊อฟ ชนะพล กลับมาเป็นพี่น้องที่ดีกับหลวงพี่ เหมือนเช่นในวัยเด็กของเรา

2.กรณีข่าวเสียหายที่เกิดการพาดพิงโยมพี่ปอย ตรีชฏา. เรื่องนี้หลวงพึ่ยอมรับในความผิด. ที่เป็นคนโง่เขลาในอดีต. คิดเพียงอยากได้ลาภยศสรรเสริญ แต่ไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริง และไม่คำนึงถึงผลกระทบของโยมพึ่ปอย. หลวงพี่อยากขออภัยโยมพี่ปอย ตรีชฏา หากหลวงพี่มีสติมากกว่านี้ จะไม่ทำร้ายโยมพึ่ ด้วยการหลงเชื่อ และตกเป็นเหยื่อของคนบางกลุ่ม. เพราะเครื่องมือสื่อสาร ที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ในเรื่องคริปเสียง. หลวงพี่จึงข้อให้สังคมได้เข้าใจตรงกันว่ามันคือความผิดของสรวีย์ ที่โงีเขลาและตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส. ขออภัยโยมพี่ปอย. และขอให้รับมิตรภาพของหลวงพี่ให้กับมามีมิตรภาพที่ดีต่อกัน. และที่สำคัญหมายรวมถึงองค์ทิฟฟานี่ ด้วย อันมีคุณจ๋า อลิสา พันธุศักดิ์ เป็นประธานผู้ปกครองในสมัยนั้น. จนทำให้ได้รับผลกระทบ ด้านภาพลักษณ์และหลายๆด้าน. หลวงพี่จึงขออภัยทุกๆท่าน มาณ.โอกาสนี้

3. คุณซูซาน ผู้บริหารบริษัทบาโคนี่
อดีตสรวีย์ได้ทำความผิดไว้อย่างใหญ่หลวง. ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ. เพราะตนเสียผลประโยชน์ จึงคิดทำร้ายเบียดเบียนเจ้านาย และเพราะความโลภความหลง. ของตน. ยอมเสียมิตรภาพ เสียเจ้านายดีๆผู้บริหารดีๆ ทึ่ให้โอกาส เลี้ยงดูเรามา ให้เรามีเงินทองส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัว. เป็นความผิดที่เลวร้ายมาก. ส่งผลกระทบต่อธุระกิจเครื่องสำอางและหลายๆธุระกิจของคุณซูซาน ไน
จนยากที่คุณซูซานจะให้อภัยได้ ขอให้สังคมเข้าใจตามเป็นจริงว่า. ในอดีตสรวีย์ มิได้หน้าพังเสียโฉมเพราะเครื่องสำอางบาโคนี่ เลย แต่เกิดจากเอฟเฟค ที่ตนเคยใช้เครื่องอางตามท้องตลอดมาตั้งแต่มัธยม. มีการสะสมของสารพิษ. และให้ผลทำร้ายผิวในเวลานั้น. แต่ด้วยตกอยู่ภายใต้กิเลส ทำให้สรวีย์มีการเบียดเบียนทำร้ายทำลายองค์บาโคนี่และคุณซูซาน. จึงมีความตั้งใจจะขออภัยให้ได้รับการยกโทษจากคุณซูซาน ครอบครัวและทุกๆท่านในบริษัท. ขอให้สังคมรับรู้ในความสุจริตขององค์กรบาโคนี่และคุณซูาน. ในความผิดนั้นเกิดจากสรวีย์เพียงผู้เดียวเท่านั้น จึงขอรับความผิดไว้และให้ทุกท่านให้โอกาสเพื่อแก้ไขพัฒนาตน ให้เจริญขึ้นได้

ในที่สุดนี้ ทั้งสามเหตุกันทึ่เกิดขึ้นในอดีต
เกิดเพราะความโลภ. ความโกรธ ความหลง ในลาภ ยศ เสริญ ความสุข เงินทอง ของสรวีย์ จึงยอมทำความผิด โดยไม่คิดถึงผลกระทบ ของการดำเนินชีวิตของทั้งสามท่าน. คือโยมพี่อ๊อฟ ชนะพล. โยมพึ่ปอย ตรีชฎา. คุณซูซาน ไน และครอบครัว สังคมของทุกๆท่านอย่างหนัก. หลวงพึ่มีความตั้งใจขออภัยทุกๆท่านมานานมากแล้ว. วันนี้วันที่26. มิถุนายน 2560. จึงคิดว่าเราไม่ควรปล่อยไว้ ถ้าเราตายไปวันพรุ่งนี้ ชีวิตของทั้งสามท่าน จะยังคงมีตราบาปและไม่พ้นมลทินไปได้ ทั้งที่เกิดขึ้นเพราะเรา
หลวงพี่จึงขอความช่วยเหลือจากโยมพี่โบกัส. เพราะเป็นพึ่ที่สนิทกันและเชื่อมั่นในความดีของโยมพี่ ที่จะช่วยคืนความบริสุทธิ์ให้กับ สามท่านนี้ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ได้
หลวงพี่ไม่หวังการให้อภัยจากสามท่าน. แต่การขอพื้นที่สื่อในครั้งนี้ หวังแต่เพียงว่า สังคมต้องได้รับรู้ความจริง. ที่สรวีย์ตั้งใจคืนความบริสุทธิ์ให้แก่ทุกๆท่าน. ความผิดทึ่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าขอรับไว้ และขอแก้ไขมันด้วยตนเอง. แต่ขอกำลังใจจากทุกๆท่าน. เพื่อให้โอกาสกัน. บ่อยครั้งทึ่หลวงพี่ทำสมาธิแล้ว. หวนคิดทบทวนถึงความผิดที่กระทำไว้กับทั้งสามท่าน. จึงไม่สามารถทำให้ตนเจริญในธรรมได้ดีกว่านี้ เพราะมีความผิดติดอยู่ นับแต่วันนี้หากได้รับความช่วยเหลือจากโยมพึ่โบกัสและพี่ๆสื่อมวลชน. หลวงพี่คิดว่าจะพัฒนากายและจิตของตนให้ดีขึ้นได้ จึงขอความช่วยเหลือจากทุกๆท่าน. อีกประการหนึ่งหากมีการลงภาพเพื่อประชาสัมพัน ขอโปรดหลึกเลึ่ยงการลงภาพสมณะเพศ(พระ). ขอให้ลงภาพทั้งสามท่านจะดีที่สุด. เพราะเป็นการคืนพื้นที่สื่อให้กับทุกๆท่านด้วย

สุดท้ายนี้ขอฝากทุกๆท่าน
ให้เอากรณีของสรวีย์ เป็นตัวอย่าง ที่จะไม่กระทำความชั่วตามเขา
จะมีสติให้มาก. พินิจพิจารณาก่อนทึ่จะทำสิ่งใดลงไปอย่างรอบครอบ. นึกถึงเขา. นึกถึงเรา นึกถึงครอบครัวให้มากๆ และนึกถึงมิตรภาด และความดีที่มีต่อกัน. อย่าใช้ชีวิตประมาท อย่าตกเป็นทาสทางอารมย์และความคิด. เพราะพิษร้ายของความโลภ. ความโกรธ และความหลง. ในลาภ. ในยศ. เงินทอง สุข สรรเสริญ
การดำเนินชีวิตของเราก็จะอยู่กับสังคมได้
อย่างผาสุขและสานติ
สังคมโลกก็จะน่าอยู่ เราก็จะมีส่วนในการทำให้โลกนึ้สวยงาม
ดีกว่าเบียดเบียนกัน. ขอให้เรามาร่วมกันทำสมาธิ แผ่เมตตา ฝึกทุกๆวัน เช้า เที่ยง เย็น ครั้งละห้านาทีสิบนาที ก็จะเป็นบุญมากๆ. จิตใจเราก็พัฒนา ร่างกายก็แข็งแรง สังคมก็น่าอยู่
ขออนุโมทนาขอบคุณในน้ำใจของทุกๆท่านทึ่ช่วยเหลือกันมาโดยตลอด
และหวังว่าจะได้เจอโยมพี่อ๊อฟ. โยมพึ่ปอย และคุณซูซาน ทึ่อินเดียนะ. จะได้ขออภัยทุกๆท่านด้วยตัวเองต่อหน้าทุกๆท่านด้วย และเราจะได้สวดมนต์ ทำสมาธิเพื่อความเจริญด้วยกัน
ขอเจริญพร
เจริญสุขสวัสดี
หลวงพี่แจ๊ส. สรวีย์’

 

ขอบคุณภาพจาก สรวีย์ รวีรัฐฐากรณ์, poydtreechada, chanapol_sataya

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แอมเนสตี้-ICJ ติงไทยออก ‘พ.ร.บ.ทรมาน-อุ้มหาย’ ล่าช้า วอนเร่งทำตามสัญญา
บทความถัดไปทหาร-ตร.สุพรรณบุรี ไล่ล่าผู้ต้องหายาเสพติดที่ซิ่งกระบะหนี สุดท้ายหมดแรงโดนรวบพร้อมของกลาง