ผลศึกษาชี้ ‘แมลง’ ทั่วโลกลด หวั่นกระทบห่วงโซ่อาหาร

ผลการศึกษาชี้เกือบครึ่งหนึ่งของพันธุ์แมลงทั่วโลกกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว และ 1 ใน 3 อาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด ซึ่งสภาพการดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับการผสมเกษรและถ่ายเรณูของพืชพันธุ์โดยแมลง และห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติ

ภายใต้แนวโน้มดังกล่าว แมลงนานาชนิดอาจจะสูญพันธุ์ภายในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า ซึ่งจะกระทบกับระบบห่วงโซ่อาหาร เว้นแต่มนุษย์จะเปลี่ยนวิธีในการผลิตอาหารของเราในอนาคต

จำนวนแมลงที่ลดลงมีตั้งแต่แมลงที่บินได้ แมลงคลาน แมลงที่ชอนไชอยู่ในดิน และแมลงที่เคลื่อนตัวอยู่บนผิวน้ำ กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 6 ภายในเวลา 500 ล้านปี และถือเป็นการสูญพันธุ์ครั้งที่ใหญ่ที่สุดที่ปรากฏขึ้นบนโลกนับตั้งแต่ยุคเพอร์เมียนและยุคครีเทเชียส

นักวิจัยประเมินว่าแมลงในโลกยุคปัจจุบันลดลงไปมากถึง 41% หรือราว 2.5% ของพันธุ์แมลงทั่วโลก ซึ่งสูงกว่าปริมาณการลดลงของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังถึงสองเท่า โดยในปัจจุบัน 1 ใน 3 ของพันธุ์แมลงในโลกกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และ 1 ใน 6 ของพันธุ์ผึ้งทั่วโลกกำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์ในระดับท้องถิ่น

สาเหตุหลักที่ทำให้แมลงสูญพันธุ์มาจากพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณป่าไม้ลดลง มีการขยายตัวของพื้นที่เขตเมืองรวมถึงพื้นที่ทำเกษตร รวมถึงการเพิ่มขึ้นของมลพิษจากการใช้สารเคมีในการทำเกษตรเพื่อกำจัดแมลง

แมลงยังมีส่วนสำคัญสำหรับการผสมเกษรของพืชพันธุ์ในโลก โดยพืชพันธุ์หลักที่สำคัญของโลก 75 จาก 115 ชนิดต้องพึ่งพาการผสมเกษรโดยแมลง อาทิ โกโก้ กาแฟ เชอรี่ และอัลมอนด์

บทความก่อนหน้านี้สนช.ผ่านวาระ 3 กม.ปฐมวัย ไม่ห้ามสอบ ‘อนุบาล-ป.1’ โยนบอร์ดชุดนายกฯ กำหนดเกณฑ์
บทความถัดไปหาเสียง’สตูล’ไม่คึกคักผู้สมัครรอผลตรวจสอบคุณสมบัติ 15 ก.พ. ชาวบ้านชมป้ายเป็นระเบียบ