วิจัยชี้ ดื่มน้ำผสมน้ำตาล-น้ำผลไม้ เสี่ยงมะเร็งเพิ่ม

Photo illustration by Dan Kitwood/Getty Images

วิจัยชี้ ดื่มน้ำผสมน้ำตาล-น้ำผลไม้ เสี่ยงมะเร็งเพิ่ม

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคมระบุว่านักวิจัยจาก ประเทศฝรั่งเศส เปิดเผยผลวิจัยพบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานอย่างน้ำอัดลมผสมน้ำตาล หรือแม้แต่น้ำผลไม้ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งบางชนิดได้

โดยงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารการแพทย์บีเอ็มเจทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ที่มีอายุเฉลี่ย 42 ปี จำนวน 100,000 คน ในจำนวนนี้ 79 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิง โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดซึ่งถูกติดตามนานสูงสุด 9 ปี ร่วมทำสำรวจประเมินการบริโภคอาหารตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางออนไลน์อย่างน้อย 2 ครั้งเพื่อคำนวนการบริโภคน้ำตาล เครื่องดื่มสังเคราะห์ผสมน้ำตาล รวมถึงน้ำผลไม้ 100 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละวัน โดยเปรียบเทียบปริมาณบริโภคเครื่องดื่มรสหวานเหล่านี้กับประวัติทางการแพทย์

ผลวิจัยพบว่า การดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลเพิ่มขึ้นเพียง 100 มิลลิลิตรต่อวัน เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งถึง 18 เปอร์เซ็นต์ และเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมถึง 22 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ทีมวิจัยระบุว่าผลการวิจัยดังกล่าวนั้นเป็นเพียงพลจากการสังเกตการณ์ ไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการพยากรณ์โรคได้ แต่ด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการตัดตัวแปรที่มีอิทธิพลอื่นๆออก ทีมวิจัยแนะนำบนพื้นฐานของผลที่พบว่า การเก็บภาษีสินค้าที่มีน้ำตาลนั้นจะส่งผลที่มีนัยสำคัญต่ออัตราการป่วยโรคมะเร็งได้

บทความก่อนหน้านี้โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ‘ธาริต เพ็งดิษฐ์’ เหตุถูกไล่ออก-ปลดออก
บทความถัดไปสุจิตต์ วงษ์เทศ : ต้อง ‘หาเรื่อง’ กับประวัติศาสตร์