รายงานพิเศษ : กฐินพระราชทานเชื่อมสัมพันธ์ “ไทย-กัมพูชา”

รอยยิ้มที่สะท้อนถึงความปลาบปลื้มใจที่ฉาบทาอยู่บนใบหน้าของผู้มาร่วมงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้น ณ วัดอุนาโลม ใจกลางกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในงานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่วัดพุทธศาสนาในต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการทูตวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ในปีนี้การอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพุทธศาสนาในต่างประเทศ เริ่มขึ้นที่ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแรกในวันที่ 18 ตุลาคม โดยมี นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธี

การอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายยังกัมพูชาในครั้งนี้ยังมีความพิเศษยิ่งขึ้น ด้วยว่าวัดอุณาโลมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางของคณะสงฆ์ในกัมพูชา และเป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดในกรุงพนมเปญ แต่ยังเป็นวัดที่ สมเด็จพระอัคคมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ สมเด็จพระมหาสังฆราชฝ่ายมหานิกายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงเป็นเจ้าอาวาสอยู่

ก่อนหน้าจะถึงวันพิธีจริง วัดอุนาโลมได้จัดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานตามธรรมเนียมท้องถิ่นขึ้นอย่างสมพระเกียรติ โดยสมเด็จพระมหาสังฆราช เทพ วงศ์ ทรงเป็นประธานในพิธี ท่ามกลางชาวกัมพูชาและชาวไทยที่มาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ขณะที่ในวันพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มีทั้งผู้แทนรัฐบาลกัมพูชา อาทิ นายวาร์ กิมฮง รัฐมนตรีอาวุโสกัมพูชาดูแลกิจการเขตแดน นางเอี้ยต โซเพียะ รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศ รักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา และรัฐมนตรีช่วยของกัมพูชาอีกหลายกระทรวงมาเข้าร่วม อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงข่าวสาร และกระทรวงศาสนา

เช่นเดียวกับข้าราชการจากทีมประเทศไทยในกัมพูชา นักธุรกิจไทยในกัมพูชา ชาวไทยที่อยู่ในกัมพูชา รวมถึงชาวกัมพูชาจำนวนมากที่พร้อมใจกันมาร่วมในงานบุญสำคัญประจำปีจนเต็มแน่นอุโบสถวัดด้านบน กระทั่งบางส่วนต้องนั่งอยู่นอกชานไปจนถึงด้านล่างของอุโบสถ เพราะงานบุญครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ไทย แต่ยังถือว่าได้ร่วมบุญกับสมเด็จพระมหาสังฆราช เทพ วงศ์ อีกด้วย

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่สมพระเกียรติ โดยมีพระสงฆ์กัมพูชาเข้าร่วมพิธีนับ 100 รูป ขณะที่ยอดเงินบริจาคกฐินพระราชทานประกอบด้วย เงินพระราชทานบำรุงวัด 20,000 บาท เงินโดยเสด็จพระราชกุศลของกระทรวงการต่างประเทศ 500,000 บาท และเงินบริจาคจากชุมชนชาวไทยในกัมพูชาและเงินจากชาวกัมพูชาที่บริจาคผ่านสถานทูตไทยกว่า 550,000 นอกจากนี้ยังมียอดเงินทำบุญจากหน่วยราชการกัมพูชาและประชาชนชาวกัมพูชาที่บริจาคตรงให้กับวัดอุนาโลมอีกหลายแสนบาท

นายวิชาวัฒน์กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่วัดอุณาโลมในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของกัมพูชา ขณะที่พิธีเป็นไปอย่างดีและสมพระเกียรติ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มให้กับพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชาซึ่งได้มาร่วมในพิธีสำคัญนี้

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังเล่าให้ฟังด้วยว่า ระหว่างเข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาสังฆราช เทพ วงศ์ พระองค์ตรัสว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ไทยได้พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ซึ่งถือว่ามีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนกัมพูชาที่ให้ความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย และยังมีความรักต่อประชาชนคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

ด้าน นายวาร์ กิมฮง รัฐมนตรีอาวุโสกัมพูชา กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงให้มีการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายในที่ต่างๆ ทั่วกัมพูชาเป็นประจำทุกปี และไม่ว่าจะมีการจัดงานในกรุงพนมเปญหรือในต่างจังหวัด ทุกครั้งงานกฐินพระราชทานล้วนประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เป็นสิ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของทั้งสองประเทศซึ่งถือว่ามีรากฐานทางวัฒนธรรมเดียวกันในฐานะประเทศที่เป็นเมืองพุทธ และยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนรัฐบาลของสองประเทศที่มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นต่อกันอีกด้วย

วาร์ กิมฮง รัฐมนตรีอาวุโสกัมพูชา

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่วัดอุณาโลมในปีนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 21 แล้วที่มีการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายในกัมพูชา ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชน เห็นได้จากประชาชนชาวกัมพูชาที่มาร่วมงานและมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

ท่านทูตปัญญรักษ์กล่าวว่า ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ผู้นำทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกันและมีการพบปะกันในเวทีต่างๆ ทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีเป็นประจำแทบจะทุกเดือน ขณะที่ชายแดนของทั้งสองประเทศก็มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนไปมาหาสู่กันและทำมาค้าขายได้อย่างสะดวก ไม่มีปัญหากระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดน เพราะผู้นำเห็นว่าความสงบตามแนวชายแดนจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

ท่านทูตปัญญรักษ์กล่าวอีกว่า ในปี 2563 ถือเป็นปีสำคัญเนื่องจากครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-กัมพูชา จึงมีแผนการที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าวตลอดทั้งปี

งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้เป็นเครื่องสะท้อนอย่างดีถึงสายสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาที่ถักทอร้อยรัดไทย-กัมพูชาเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นตราบนานเท่านาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ลัลลาน่า’ ซูเปอร์ซับ! ซัลโวช่วย ‘ลิเวอร์พูล’ ไล่เจ๊า ‘แมนฯยู’ 1-1 แม้ VAR ไม่เป็นใจ
บทความถัดไปจระเข้ หรือจะสู้คนได้?