กรมการกงสุลทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จ.อำนาจเจริญ 25-29 พ.ย.นี้

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่สำหรับบุคคลทั่วไปให้ชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายนนี้ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยประชาชนที่สนใจสามารถไปรับบริการได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.30 น. ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้จะให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางของบุคคลทั่วไป ไม่รวมหนังสือเดินทางราชการและของพระภิกษุ

สำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางมีรายละเอียดดังนี้

กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
1. บัตรประชาชนตัวจริงที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก

กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
1. บัตรประชาชนตัวจริง กรณีอายุยังไม่ถึง 15 ปีให้ใช้สูติบัตรฉบับจริงที่มีเลขประชาชนผู้เยาว์ 13 หลัก หรือผู้เยาว์อายุ 7 ปีขึ้นไปที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
2. ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ถูกยื่นคำร้องถูกต้อง ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น
3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดาฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
4. บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน
4.1 กรณีบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่เพียงผู้เดียว ให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นฉบับจริง
4.2 กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอม พร้อมกับบันทึกการหย่าฉบับจริง
4.3 กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นฉบับจริงและนำมาแสดง
5. ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดา และมารดาฉบับจริงหากมี

ค่าธรรมเนียมในการจัดทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์อีเอ็มเอส 40 บาท

คำแนะนำ
1. ผู้รับบริการจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน 2 สัปดาห์ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์กองหนังสือเดินทางเบอร์โทรศัพท์ 02-2035000 ต่อ 32451 หรือ 32452
2. ผู้ที่มีหนังสือเดินทางอายุใช้งานเหลือหกเดือนหรือน้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ซัวเรซ’ ซัลโวฟรีคิก – ‘เมสซี่’ ยิงทดเจ็บ อาร์เจนตินา อุ่นเจ๊า อุรุกวัย ระทึก 2-2
บทความถัดไปยูเอ็นเผยมีเด็กกว่าแสนคนถูกสหรัฐคุมตัวจากการย้ายถิ่น