รมว.ตปท.อาเซียนเห็นพ้อง ตั้งกองทุนรับมือโควิด-19

เมื่อวันที่ 10 เมษายน นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 25 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในอาเซียน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ปี 2563 เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และนายลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม

ที่ประชุมได้ยืนยันเจตจำนงร่วมกันจะเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอาเซียน และได้หารือเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้าง

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้มุ่งเน้นความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารสาธารณะที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีและการต่อต้านข่าวปลอมการรักษาบูรณาการทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค โดยเฉพาะสินค้าและบริการที่จำเป็น รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและภาคีภายนอกของอาเซียน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนว่าด้วยภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การเสริมสร้างขีดความสามารถในการจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 (COVID-19 ASEAN Response Fund) ที่เสนอโดยไทย ซึ่งจะใช้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อคิดค้นยาและวัคซีน 2.การให้ความช่วยเหลือต่อพลเมืองของอาเซียน ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศที่สาม และ 3.การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการจัดทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลง เพื่อให้ประชาคมอาเซียนสามารถกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษและการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโควิด-19 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลในวันที่ 14 เมษายนนี้ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สมุทรปราการ ประกาศห้ามขายสุราถึง 20 เม.ย.
บทความถัดไปวงปิดจับภาพ 2 คนร้ายเข้าลักทรัพย์ร.ร.สตรีดังกลางเมืองพิษณุโลกช่วงเคอร์ฟิว