สอท.-สกญ.ไทยในเวียดนามส่ง 111 คนไทยกลับบ้าน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสายการบิน Thai AirAsia จัดเที่ยวบินพิเศษเส้นทาง กรุงฮานอย-นครโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ นำคนไทยที่ตกค้างในเวียดนามเดินทางกลับประเทศไทย
เที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสารจำนวน 111 คน ซึ่งเป็นผู้โดยสารจากกรุงฮานอย 29 คน และจากนครโฮจิมินห์ 82 คน เดินทางออกจากนครโฮจิมินห์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 12.01 น. ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้นำผู้โดยสารทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคเป็นเวลา 14 วัน ณ สถานที่ที่กำหนด

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุลและหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง ทีมประเทศไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินแอร์เอเชีย คุณสมิต เจียรจรัสพงศ์ (บ. Four Oranges Vietnam) บ. Long Son Petrochemicals บ. CP Vietnam Corporation และ บ. TS Interseats Vienam ที่สนับสนุนเที่ยวบินพิเศษนี้

ขอขอบคุณรัฐบาลเวียดนามสำนักงานการบินพลเรือนเวียดนาม กรมตรวจคนเข้าเมือง กรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวเวียดนามและสำนักข่าว Voice of Vietnam (VOV) ที่ให้การสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในเขตกงสุลและจังหวัดทางตอนใต้ของเวียดนาม โดยจัดบริการแบบ One Stop Service ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการออกหนังสือรับรอง การตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ Fit to fly ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขของเวียดนามที่เป็นพันธมิตรกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อให้บริการแก่ชาวไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดรถรับส่งบริการแก่ชาวไทยที่ไม่สามารถเดินทางจากจังหวัดต่างๆ ในเขตกงสุลมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ และท่าอากาศยานด้วยตนเองได้ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานเวียดนามที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) แก่ผู้ที่มีปัญหาอยู่พำนักเกินกำหนดอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID-19 ด้วย
ภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความร่วมมือจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและเวียดนามจนทำให้สายการบิน Thai AirAsia สามารถทำการบินเที่ยวบินนี้ได้ และขอขอบคุณนักธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์ที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเช่าเหมาลำ ตลอดจนภาคเอกชนและชุมชนไทยในเขตกงสุลที่ให้การสนับสนุนสถานกงสุลใหญ่ฯ ในรูปแบบต่างๆ
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image