สกญ.แฟรงก์เฟิร์ตส่ง 74 คนไทยจาก 12 ประเทศกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี อำนวยความสะดวกคนไทย 74 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ ผู้ป่วย นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ แรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง และพระสงฆ์ จาก 12 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ฮังการี มอลตา โปรตุเกส โปแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 772 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 09.20 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 01.30 น.
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นผู้ประสานงานขอความร่วมมือจากสายการบินและขออนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย พร้อมด้วยความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตในยุโรป และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ในการอำนวยความสะดวกและออกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยทุกคนรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยด้วยแล้ว
ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดเตรียมของว่าง อาหารไทย ขนมไทย เครื่องดื่ม และของใช้จำเป็น ให้แก่คนไทยทั้ง 74 คน ที่ขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยที่ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ตลอดจนไปอำนวยความสะดวกและจัดสถานที่พักผ่อนให้แก่คนไทยที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานจากประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ในช่วงค่ำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่เดินทางมาท่าอากาศยานฯ เพื่อขึ้นเครื่องบินในช่วงเช้าวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ตและสายการบิน Lufthansa ด้วยดี
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สถานเอกอัครราชทูตในยุโรป สายการบิน Lufthansa และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
#ใจให้ไปสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image