สกญ. ณ โฮจิมินห์ ส่ง 40 คนไทยในเวียดนามกลับบ้าน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และสายการบิน Thai Vietjet จัดเที่ยวบินเส้นทางนครโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ นำคนไทยที่ตกค้างในเวียดนามเดินทางกลับประเทศไทย
เที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสารจำนวน 40 คน เดินทางออกจากนครโฮจิมินห์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 22.35 น. ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้นำผู้โดยสารทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคเป็นเวลา 14 วัน ณ สถานที่ที่กำหนด นับเป็นเที่ยวบินที่ 2 ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดขึ้นเพื่อนำคนไทยตกค้างกลับบ้าน โดยเที่ยวบินแรก สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมจัดกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และสายการบินไทยแอร์เอเชีย นำคนไทยที่ตกค้างในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 82 คน กลับประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 เมษายน
ทั้งนี้ ในช่วงเช้าวันเดียวกัน สถานกงสุลใหญ่ฯได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในเขตกงสุลและจังหวัดทางตอนใต้ของเวียดนาม โดยจัดบริการแบบ One Stop Service ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการออกหนังสือรับรอง การตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ Fit to fly ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขของเวียดนามที่เป็นพันธมิตรกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อจัดหน่วยแพทย์มาให้บริการแก่ชาวไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯยังได้ร่วมกับภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์จัดถุงยังชีพบรรจุสิ่งของจำเป็นสำหรับใช้ขณะกักกันโรคที่ประเทศไทย และใช้ระหว่างการเดินทาง ตลอดจนจัดอาหารกลางวันและเย็นให้แก่ผู้โดยสารชาวไทยทุกคน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานเวียดนามที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ให้ผ่อนผันแก่ผู้ที่มีปัญหาอยู่พำนักเกินกำหนดอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID-19 ด้วย
อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยที่สถานกงสุลใหญ่ฯจัดหาและได้รับจากภาคเอกชน/ชุมชนไทย รวมทั้งจากหน่วยงานพันธมิตรฝ่ายเวียดนาม จำนวน 7,500 ชิ้น ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายไทยใช้ในประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ ในการนำส่งหน้ากากดังกล่าวไปกับเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Thai Vietjet ครั้งนี้ สายการบินยินดีรับขนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความร่วมมือจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศที่ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศไทยจนทำให้สายการบิน Thai Vietjet สามารถรับผู้โดยสารในเที่ยวบินนี้ได้ และขอขอบคุณภาคเอกชนและชุมชนไทยในเขตกงสุลที่ให้การสนับสนุนสถานกงสุลใหญ่ฯ ในรูปแบบต่างๆ ด้วยดีตลอดมา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชีวิตสุดรันทด!! สามชีวิตอาศัยอยู่ในบ้านทรุดโทรมหลังคารั่ว แม่เป็นมะเร็ง ลูกชายไม่ปกติ
บทความถัดไปชาวบ้านผวากลุ่มสุ่มเสี่ยงจากภูเก็ตออกจากศูนย์กักกันธัญบุรีเข้าคลองหลวง