สอท.-สกญ.ในปากีสถานร่วมส่ง 45 คนไทยกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดเที่ยวบินพิเศษครั้งที่ 4 เพื่อช่วยเหลือคนไทยในปากีสถาน นักเรียน เเม่บ้าน เเละเจ้าหน้าองค์การระหว่างประเทศในอัฟกานิสถานจำนวน 45 คน ให้เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน THAI Smile Airways เที่ยวบินที่ WE8130 เส้นทางกรุงอิสลามาบัด – กรุงเทพ
 
ทั้งนี้ สายการบินดังกล่าว บินจากกรุงเทพมายังปากีสถานและได้นำชาวปากีสถานที่ติดค้างในประเทศไทยกลับมายังปากีสถานด้วย ซึ่งการเดินทางรับ-ส่งผู้โดยสาร ทั้งคนไทยและชาวปากีสถานกลับมาตุภูมิครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสถานทูตไทยในปากีสถานและสถานทูตปากีสถานในประเทศไทย
ปัจจุบันยังมีคนไทยในปากีสถานเหลืออยู่จำนวนไม่มาก โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไทยที่มีครอบครัวเป็นชาวปากีสถาน ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอเดินทางกลับประเทศไทย
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image