‘ไทย-อิสราเอล’​ ลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลจ้างแรงงานไทยทำงานภาคเกษตร

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอลว่าด้วยการจ้างแรงงานไทยทำงานชั่วคราวในภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ร่วมกับพลโท กาบี อัชเกนาซี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล ณ กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล นครเยรูซาเล็ม โดยมีนายอาลอน ชุสเตอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทอิสราเอลเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในฐานะสักขีพยานด้วย 

การลงนามความตกลงดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญในการการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางาน โดยความตกลงนี้ กำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับอิสราเอลในการจัดหาแรงงานไทยไปทำงานในภาคเกษตรในอิสราเอลในรูปแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการจัดหางานให้แก่แรงงานไทยอย่างมีประสิทธิภาพ การคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทย การบริหารจัดการให้แรงงานไทยเดินทางกลับประเทศเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจ้างงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ 

Advertisement

​​โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้หยิบยกและสอบถามฝ่ายอิสราเอลเกี่ยวกับความคืบหน้าและพัฒนาการล่าสุดในการจัดตั้งกองทุน Deposit Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่นายจ้างต้องจ่ายเงินสะสมเพื่อเก็บไว้มอบให้กับแรงงานไทยในภาคเกษตรในอิสราเอลภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง รวมทั้งได้เรียกร้องให้ฝ่ายอิสราเอลเร่งดำเนินการเพื่อจัดตั้งกองทุนดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของแรงงานไทยในภาคเกษตรในอิสราเอล 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image