บัวแก้วเชิญทูตอียิปต์หารือ สถานทูตย้ำเสียใจ พร้อมร่วมมือตามกฎระเบียบไทย

บัวแก้วเชิญทูตอียิปต์หารือ สถานทูตย้ำเสียใจ พร้อมร่วมมือตามกฎระเบียบไทย

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงอีกครั้งกรณีผู้ป่วยเด็กหญิงจากครอบครัวคณะทูตต่างประเทศติดเชื้อโควิด-19 และกรณีลูกเรือชาวอียิปต์เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานอู่ตะเภาติดเชื้อโควิด-19 ว่า

ตามที่มีสมาชิกครอบครัวนักการทูตจากประเทศในแอฟริกาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 หลังจากเข้าพักที่คอนโดมิเนียมในกรุงเทพนั้น ปัจจุบันบุคคลดังกล่าวรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และครอบครัวคนใกล้ชิดอยู่ระหว่างกักตัวดูอาการและคัดกรองโรคที่บ้านพักของสถานเอกอัครราชทูตเป็นเวลา 14 วัน โดยการเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยของบุคคลคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 1(3)

กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า การดูแลคณะทูตในประเทศไทยในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำเป็นต้องมีความสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามหลักพิธีทางการทูตตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต และการคำนึงถึงหลักการควบคุมโรคและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมโรค และความปลอดภัยทางสาธารณสุขของสังคมไทยโดยรวม จึงควรมีการทบทวนมาตรการต่าง ๆ ให้มีความรัดกุมรอบคอบมากขึ้นสำหรับบุคคลในคณะทูตที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในไทย รวมถึงคู่สมรส บิดามารดา และบุตร โดยการปรับเปลี่ยนมาตรการที่สำคัญคือ การปรับรูปแบบจากการกักกันตัวโดยสถานทูตต่างประเทศเป็นเวลา 14 วัน เป็นการเข้ากักกันตัวในสถานที่กักกันภาครัฐแบบรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (Alternative State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานที่สาธารณสุขกำหนด โดยข้อเสนอเหล่านี้จะนำเข้าคณะกรรมการเฉพาะกิจ เตรียมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการระยะ 5 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคมนี้ และกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้คณะทูตต่างประเทศทราบถึงแนวปฏิบัติใหม่และถือปฏิบัติในโอกาสแรกต่อไป

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดเดิม การเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยของบุคคลคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ กำหนดให้ต้องมี (1) ใบรับรองแพทย์ผลตรวจปลอดโควิดก่อนเดินทางมา (2) รับการตรวจโควิดโดยทีมแพทย์สนามบินเมื่อเดินทางถึง (3) ให้รอรับผลตรวจและเข้ากักกันตนเองโดยสถานทูตต่างประเทศเป็นผู้ควบคุมดูแล (Self Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

สำหรับกรณีลูกเรืออากาศยานทหารชาวอียิปต์ซึ่งเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านสนามบินอู่ตะเภาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 นั้น การประสานงานเป็นไปตามขั้นตอน กล่าวคือ สถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยได้ประสานงานผ่านช่องทางทางการทูต โดยมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีนี้คือกองทัพอากาศ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะบุคคลดังกล่าวเข้ามาเพื่อปฏิบัติภารกิจลำเลียงชิ้นส่วนอะไหล่และปีกเครื่องบิน เมื่อกองทัพอากาศได้แจ้งตอบรับบนพื้นฐานความร่วมมือด้านความมั่นคง และความร่วมมือทหารในฐานะมิตรประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ทราบ

อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวเกิดปัญหาขึ้นเมื่อมีลูกเรือบางรายไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และได้ออกนอกพื้นที่ จึงเป็นเรื่องการควบคุมดูแลในพื้นที่ และต่อมาตรวจพบว่าติดเชื้อ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ทราบ และสถานเอกอัครราชทูตได้แสดงความเสียใจและขอโทษต่อเรื่องดังกล่าวแล้ว พร้อมจะให้ความร่วมมือกับทางการไทยต่อไป โดยล่าสุดในวันที่ 14 กรกฎาคม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้เชิญเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยมาพบที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยฝ่ายไทยได้ย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความวิตกกังวลในสังคมอย่างมาก และขอให้กำชับคนชาติอียิปต์ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการไทยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ฝ่ายไทยมีความจำเป็นต้องยกเลิกการอนุมัติให้เครื่องบินทหารลำอื่น ๆ ของอียิปต์ที่จะเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเอกอัครราชทูตอียิปต์ได้ยื่นเอกสารแถลงการณ์ของสถานเอกอัครราชทูตระบุว่า มีความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแสดงความเห็นใจต่อผู้ได้รับผลกระทบ โดยขอยืนยันว่า สถานเอกอัครราชทูตได้ให้ความร่วมมือกับทางการไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อการควบคุมผลกระทบด้านสาธารณสุขจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอให้คำมั่นว่า สถานเอกอัครราชทูตจะยึดมั่นปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเสมอมา และในฐานะศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) เน้นให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเต็มที่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon