ทูตไทยในรัสเซียย้ำ ‘ไม่ทอดทิ้ง’ แรงงานไทยในอุซเบกิสถาน

สถานเอกอัครราชทูตไทยในรัสเซีย

เฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ได้เผยแพร่จดหมายของนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ถึงแรงงานไทยในอุซเบกิสถานความว่า

ธนาธิป อุปัติศฤงค์

เรียนพี่น้องแรงงานไทย โครงการก่อสร้างในอุซเบกิสถานที่รักทุกท่าน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบความเดือนร้อนของท่านจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม และไม่เคยนิ่งนอนใจและได้พยายามหาทางช่วยเหลือท่านมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ปรากฏข่าวทางสื่อ อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งประเทศอุซเบกิสถานและประเทศไทยต่างปิดน่านฟ้า ไม่มีสายการบินพาณิชย์ตามปกติ ทำให้การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างยากลำบากและใช้เวลามากกว่าปกติ จึงไม่สามารถตอบสนองคำร้องขอกลับประเทศไทยของท่านได้ในทันที

ขอเรียนให้พี่น้องแรงงานไทยในอุซเบกิสถานทราบเพิ่มเติมว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เคยจัดเที่ยวบินพิเศษส่งแรงงานไทยที่ถูกนายจ้างลอยแพกลับประเทศไทยแล้วจำนวน 37 คน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และจากประสบการณ์ ขั้นตอนต่างๆ ต้องใช้เวลาประสานงานร่วม 2 เดือนนับจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือ จึงอยากเรียนให้ท่านทราบและเข้าใจกระบวนการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะมีอุปสรรคและปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น กำหนดการบินของสายการบินต่างๆ เป็นต้น แต่อยากขอให้ท่านโปรดมั่นใจว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เคยทอดทิ้งท่าน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่านในครั้งนี้ ขอเรียนว่า จากการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนแรงงาน บริษัทที่อุซเบกิสถาน บริษัทจัดส่งแรงงานที่ไทย และกระทรวงแรงงาน ทำให้ทราบว่า แรงงานที่ต้องการเดินทางกลับแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ทำงานครบระยะเวลัญญาจ้าง 1 ปี ซึ่งเป็นแรงงานส่วนใหญ่ และ 2) ทำงานไม่ครบระยะเวลาตามสัญญาจ้าง

สำหรับแรงงานกลุ่มที่ 1 โดยที่ท่านได้เดินทางไปทำงานที่อุซเบกิสถานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำงานครบสัญญาแล้ว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้พูดคุยกับบริษัทจัดส่งแรงงานของท่าน โดยบริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบที่จะส่งท่านกลับประเทศไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังรอรายละเอียดจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เรื่องความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในการเดินทางของท่านและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ท่านพึงได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปต่างประเทศ

สำหรับแรงงานกลุ่มที่ 2 ที่ทำงานไม่ครบตามสัญญาจ้าง สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบว่า บริษัทจัดหางานจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้น ท่านจึงจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง จึงอยากขอให้ท่านติดต่อญาติไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางในต่างจังหวัดที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการในการส่งท่านกลับ ทั้งนี้ เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ท่านสามารถติดตามสิทธิที่ท่านพึงได้รับในฐานะสมาชิกกองทุนฯ จากกระทรวงแรงงานต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือพี่น้องแรงงานทุกท่านให้ความร่วมมือกับตัวแทนกลุ่มของท่าน ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานหลักกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการรับฟังข้อมูลการดำเนินการต่างๆ และขอให้รับฟังข่าวสารโดยตรงจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางเดียว เพื่อป้องกันความสับสนในข้อมูล

ด้วยความปราถนาดีที่มีเสมอมา

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon