‘ดอน’เสนออาเซียนตั้งกองทุนช่วย SMEs ฟื้นตัวหลังโควิด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 53 การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยมีนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม ในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานการประชุม และมีรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทุกประเทศ รวมถึงเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมด้วย
 
ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมและบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการรักษาห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะสำหรับเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความต่อเนื่อง ที่ประชุมเห็นพ้องให้เร่งรัดความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 
 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอให้อาเซียนจัดตั้งกองทุน “ASEAN SMEs Recovery Facility” เพื่อเป็นกลไกที่จะช่วยสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและฟื้นตัวจากโควิด-19
 
ทั้งนี้ที่ประชุย้ำความสำคัญของพหุภาคีนิยมและภูมิภาคนิยมในการรับมือกับความไม่แน่นอนและสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้แสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไปัญหาอย่างยั่งยืน และเน้นการใช้สถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง โดยเฉพาะความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายภายใต้มุมมองของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิก เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ลดการเผชิญหน้าและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจ 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้สถานการณ์ในรัฐยะไข่ ารโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย และสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี
 
ที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 27 ได้หารือเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินการของอาเซียนในการรับมือกับโควิด-19 ให้มีบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการตามข้อตัดสินใจของผู้นำอาเซียนในเรื่องนี้ อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือด้านวัคซีน การจัดทำมาตรฐานวิธีปฏิบัติของอาเซียนสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และการใช้ประโยชน์จากกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 (COVID-19 ASEAN Response Fund) โดยที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมที่ไทยได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนกองทุนดังกล่าว 
 
ที่ประชุมได้เห็นชอบเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ (Terms of Reference) ของคลังสำรองระดับภูมิภาคสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และเอกสารแนวคิดสำหรับกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน โดยไทยได้ย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในการสนับสนุนการฟื้นฟู โดยผู้นำอาเซียนจะรับรองกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ต่อไป 
 
นายดอนยังได้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียนวาระพิเศษว่าด้วยเรื่องการพัฒนาในอนุภูมิภาค ซึ่งเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนการพัฒนาในอนุภูมิภาค 
 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่องการลดช่องว่างการพัฒนา การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการบูรณาการในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาในอนุภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ที่มีอยู่ในกรอบอนุภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสร้างแต้มต่อในห่วงโซ่อุปทานโลกให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เดือดปุดๆ! ดราม่าบุฟเฟต์ ลูกค้ากินแต่เนื้อคิดเพิ่ม 200 บ. ร้านแจงขึ้นราคาแล้ว-ไม่ได้ข่มขู่
บทความถัดไป“บิ๊กลือ” เปิดใจก่อนเกษียณฯ ยัน ปล่อยวาง ไม่ติดค้างอะไร เมิน คำด่า-คำเหยียด ลั่น ทหารเรือเก่ง ใครต่อกร ต้องคิดให้ดี