กองทุนพรอสเพอริตี้ ของสหราชอาณาจักรสนับสนุนความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของไทย

กองทุนพรอสเพอริตี้ (Prosperity Fund) ของสหราชอาณาจักรให้เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ ยูเอ็นดีพี เป็นจำนวน 155,361 ปอนด์ (กว่า 7 ล้านบาท) ในปีนี้ เพื่อทำงานร่วมกับกรมบัญชีกลางในการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเป็นเจ้าภาพจัดพิธีแลกเปลี่ยนจดหมายความร่วมมือและงานเลี้ยงน้ำชา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

งานนี้มีผู้แทนจากยูเอ็นดีพี และกรมบัญชีกลางมาแสดงเจตจำนงร่วมกันในการส่งเสริมงานด้านความโปร่งใส พัฒนาความเป็นมืออาชีพ และป้องกันการคอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความเป็นธรรมและยกระดับการแข่งขันในธุรกิจแล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมด้วย

ในงานยังมีการเปิดตัวโครงการล่าสุดคือ โครงการพัฒนาความโปร่งใสและป้องกันการคอร์รัปชั่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐในประเทศไทย โดยมุ่งสนับสนุนความรู้ด้านเทคนิคแก่หน่วยงานรัฐบาลไทยเพื่อปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน

มาร์กาเร็ต ทังก์ อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยกล่าวว่า “ในฐานะหน่วยงานรัฐ เราจำเป็นต้องแน่ใจว่ากระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างเหมาะสมตามจุดประสงค์ กระบวนการตัดสินใจที่ยืดเยื้อ ยุ่งยากและไม่เปิดเผยทำให้เกิดคอร์รัปชั่นได้ง่ายขึ้น เราจึงต้องพยายามทำในสิ่งตรงกันข้าม เราทำงานใกล้ชิดกับประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างมาโดยตลอด รัฐบาลไทยได้แสดงเจตจำนงให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเราก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความพยายามของไทยในเรื่องนี้ รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เพิ่งจัดทำไปด้วย เราเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นตัวอย่างด้านการปฎิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างในภูมิภาค ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างบรรยากาศดึงดูดทางการค้า และการลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมความโปร่งใสในอาเซียนด้วย”

น.ส. ชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษากรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบและพร้อมถูกตรวจสอบ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อปีที่แล้วได้มีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ และนำเสนอวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่คือ อี-มาร์เก็ต (E-Market) และ อี-บิดดิง (E-Bidding) ซึ่งจะเชื่อมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐและธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

อย่างที่ทราบกันว่าในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเน้นเรื่องความโปร่งใส คุณธรรมและความคุ้มค่า โดยมีข้อตกลงคุณธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในสัญญาของรัฐรวมอยู่ด้วย เครื่องมือนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความคุ้มค่าและกำจัดความเป็นไปได้ของการคอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง

นายมาร์ติน ฮาร์ท-ฮานเซ่น รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า “ความพยายามของยูเอ็นดีพี ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นนั้นตรงกับความต้องการของไทยที่จะสร้างสังคมปลอดคอร์รัปชั่นยูเอ็นดีพี ได้เปลี่ยนเป้าหมายหลักจากการสนับสนุนกิจกรรมเล็ก ๆ สู่การสนับสนุนการปฏิรูปในเชิงระบบเพื่อให้มั่นใจว่า แม้เราจะมีทรัพยากรจำกัด แต่เราก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง และความพยายามของเราจะกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่รัฐบาลไทยนำไปใช้ต่อไป

เราเข้าใจดีว่ากระบวนการปฏิรูปเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น ยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอีกหลายอย่าง และที่สำคัญคือต้องนำมาปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง จึงจะเรียกได้ว่าการปฎิรูปนั้นประสบความสำเร็จ”

โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคของกองทุนพรอสเพอริตี้ ซึ่งเป็นกองทุนตั้งใหม่ร่วมกันหลายหน่วยงานในรัฐบาลอังกฤษ กองทุนนี้มีมูลค่ากว่า 1,300 ล้านปอนด์ในระยะเวลา 5 ปี และมุ่งเน้นความร่วมมือด้านเทคนิคในการส่งเสริมการปฏิรูปเศรษฐกิจการพัฒนาและความมั่งคั่งในประเทศพันธมิตร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตร่วมกันในระดับโลก

กองทุนพรอสเพอริตี้ ให้ความสำคัญเร่งด่วนต่อการพัฒนาบรรยากาศทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันและการทำงานของตลาด การปฏิรูปภาคการเงินและพลังงาน รวมถึงการเพิ่มความสามารถแก่รัฐในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น การปฏิรูปเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กองทุนนี้ทำงานร่วมกับผู้ดำเนินโครงการต่าง ๆ และเครือข่ายสถานทูตและสถานกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุนโครงการต่างในประเทศเป้าหมายหลักของกองทุน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ โดยจะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค เสริมสร้างสมรรถภาพ และแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของอังกฤษ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon