กต.เผยยังไม่มีชาวจีนขอวีซ่าพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าไทย

กต.เผยยังไม่มีชาวจีนขอวีซ่าพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าไทย

นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการนำคนไทยและชาวต่างชาติเข้าประเทศไทย โดยยืนยันว่า กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนและเป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน โดยคำนึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุขของไทย และจำนวนคนเดินทางเข้าประเทศให้สอดคล้องกับจำนวนสถานกักกันของรัฐ (SQ, ASQ, LQ, ALQ) ที่รองรับได้
นายณัฐภาณุกล่าวว่า ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2563 ที่มีมาตรการผ่อนคลายให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจลงตราให้กลุ่มต่างๆ ได้แก่ 1. กลุ่ม Long Stay 2. กลุ่มผู้ถือบัตร APEC Card จาก 10 เขตเศรษฐกิจที่มีการติดเชื้อโควิด-19 ในอัตราต่ำ 3. กลุ่มผู้ที่มาติดต่อธุรกิจระยะสั้นและลงทุน 4. กลุ่มผู้ที่มาพำนักระยะสั้น-ยาว ที่มีหลักทรัพย์แสดงไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท และ 5. กลุ่มนักท่องเที่ยว Special Tourist Visa (เอสทีวี)  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย
นายณัฐภาณุกล่าวว่า ในส่วนของเอสทีวีกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการตามขั้นตอน ตั้งแต่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม โดยได้ปรับระบบการตรวจลงตรา ทั้งวีซ่าและอี-วีซ่า และในวันที่ 2 ตุลาคม ได้แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกทราบถึงแนวปฏิบัติ และสั่งการให้ตรวจลงตราแบบเอสทีวีได้
เมื่อถามถึงข่าวเกี่ยวกับความล่าช้าในกระบวนการนำนักท่องเที่ยวกลุ่มเอสทีวีกลุ่มแรกจากจีนเข้าประเทศ นายณัฐภาณุกล่าวว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้รับแจ้งรายชื่อกลุ่มดังกล่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวไปยื่นเอกสารขอรับการตรวจลงตราประเภทเอาทีวี ที่สถานกงสุลใหญ่ แต่ล่าสุดได้รับแจ้งว่าอาจมีการร่วมใช้เครื่องบินเที่ยวบินพิเศษเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศ (repatriation flight) ในวันที่ 26 ตุลาคม เพื่อนำนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทย ซึ่งกระทรวงจะหารือกับฝ่ายจีนต่อไป
รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า กระทรวงได้ออกหนังสือรับรองเข้าประเทศ (ซีโออี) ให้คนต่างชาติที่มีความจำเป็นด้านมนุษยธรรมและเศรษฐกิจเข้าประเทศแล้วกว่า 22,000 คน อาทิ กลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงาน ครู นักเรียน คู่สมรสคนไทย ผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจ ผู้ป่วย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศตระหนักดีถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเร่งรัดนำคนต่างชาติเข้าประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยล่าสุดได้จัดทำระบบซีโออรออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการออกหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักร และมีการประสานงานกันทั่วโลก โดยได้เริ่มใช้นำร่องไปแล้วในอังกฤษ ฮ่องกง และเนเธอร์แลนด์
นายณัฐภาณุกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้กระทรวงได้เจรจากับสายการบินต่างๆ เพื่อจัดให้มีเที่ยวบินในลักษณะกึ่งพาณิชย์ ซึ่งครอบคลุมจุดศูนย์กลางการบินที่สำคัญทั่วโลก เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon