บัวแก้วฉลอง 55 ปีความสัมพันธ์ไทย-เปรู

บัวแก้วฉลอง 55 ปีความสัมพันธ์ไทย-เปรู

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมแสดงความยินดี

กิจกรรมครบรอบความสัมพันธ์ฯ เริ่มด้วยการเผยแพร่วีดิทัศน์คำกล่าวของนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Manuel Talavera รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรู ซึ่งต่างแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดำเนินมาด้วยความราบรื่นตลอด 55 ปี และยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้ก้าวหน้าและเกื้อกูลผลประโยชน์ร่วมกันยิ่งขึ้น

หลังจากนั้น ผู้อำนวยการของ GISTDA และ National Commission for Aerospace Research and Development (CONIDA) ของเปรู ได้ร่วมลงนามในรูปแบบทางไกล ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่าง GISTDA กับ CONIDA ซึ่งเป็นเอกสารความตกลงในสาขาความร่วมมือดังกล่าวฉบับแรกที่ไทยจัดทำกับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน สะท้อนถึงความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นโอกาสที่นวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านอวกาศของคนไทยจะได้รับการเผยแพร่ยอมรับในเวทีนานาชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอวกาศของประเทศต่อไป

Advertisement

ตลอดระยะเวลา 55 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เปรู ดำเนินมาด้วยความราบรื่นและฉันท์มิตร โดยมuความร่วมมือที่ขยายตัวครอบคลุมมิติต่า ๆ เป็นลำดับ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โดยเสด็จฯ เยือนเปรูอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2536 และ 2562 ตามลำดับ

ในด้านเศรษฐกิจ เปรูเป็นหนึ่งในสองประเทศลาตินอเมริกาที่มีความตกลงเขตการค้าเสรีกับไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายตลาดใหม่ของไทยในภูมิภาคดังกล่าว นอกจากนี้ เปรูยังเป็นพันธมิตรที่ดีของไทยในกรอบสหประชาชาติและกรอบพหุภาคีที่สำคัญ อาทิ เวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (FEALAC) และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC)

เปรูถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับต้นของภูมิภาคลาตินอเมริกาฯ และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทยจาก 33 ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยในปี 2562 มีมูลค่าการค้ารวมราว 533 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเปรูมีการลงทุนของบริษัทผลิตน้ำอัดลมยี่ห้อ Big Cola ในประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฝ่ายไทยได้มอบพิมพ์เขียวเพื่อผลิตเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ให้แก่ฝ่ายเปรูเพื่อบรรเทาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการจัดการกับโรคดังกล่าวด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image