พระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทย ใน 3 ประเทศ

พระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทย ใน 3 ประเทศ

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ” โดยมีรายละเอียดว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 3รายดังนี้

1.นายเจษฎา กตเวทิน พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2.นายพรภพ อ่วมพิทยา พ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์

3.เรือเอกชัชวรรณ สาครสินธุ์ พ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐคาซัคสถาน

พระราชสาส์นตราตั้งลงวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช2563

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เมินคำสั่ง! บิ๊กเมาน์เท่นยังเล่นต่อ แม้ล่าสุด ‘ผู้ว่าโคราช’ ยืนคำสั่งเดิมยุติทุกเวที
บทความถัดไปธนาธร ปราศรัยช่วย ‘หมอชัช’ ชวนคนนครปฐมใช้สิทธิเลือกตั้ง ล้มอิทธิพลบ้านใหญ่