กรมการกงสุลมอบ 2 ของขวัญปีใหม่ รับแปลเอกสารฟรี-บริการตู้ทำพาสปอร์ต

กรมการกงสุลมอบ 2 ของขวัญปีใหม่ รับแปลเอกสารฟรี-บริการตู้ทำพาสปอร์ต

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ 2564 กับสองบริการถูกใจให้ประชาชน
1. บริการแปลเอกสารฟรี 19 ประเภท เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน แก่ผู้มารับรองเอกสารที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 20 มกราคม 2564 โดยจะจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของเอกสารและนำมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น สำหรับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสารยังคงมีค่าธรรมเนียมตามปกติ
2. บริการเครื่องรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง (kiosk) ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่เครื่องแรกของประเทศไทย ให้บริการสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะแล้วที่เคยถือหนังสือเดินทางมาก่อน ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (ศูนย์การค้า MBK) ในเวลา 10.00 – 18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 64 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://bit.ly/2JOG1St

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon