กต.เร่งแก้ปัญหาส่งออกสุกรมีชีวิตไปกัมพูชา

กต.เร่งแก้ปัญหาส่งออกสุกรมีชีวิตไปกัมพูชา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีปัญหาการส่งออกสุกรมีชีวิตไปกัมพูชา และพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน
นายธานีกล่าวว่า กระทรวงได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกสุกรไปประเทศกัมพูชามาโดยตลอด พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกรมปศุสัตว์ในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชา ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวกับเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้เฉพาะบริษัทไทย 5 ราย สามารถส่งออกและนำผ่านสุกรไปกัมพูชา เพื่อประโยชน์ในการชี้แจงผู้ส่งออกสุกรรายอื่น ซึ่งเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยรับที่จะติดตามเรื่องดังกล่าวกับเมืองหลวงอย่างใกล้ชิดต่อไป
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ล่าสุด กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงกัมพูชา ได้มีหนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม ถึงกรมปศุสัตว์แจ้งอนุญาตบริษัทไทยเพิ่มอีก 5 ราย ให้สามารถส่งออกหรือนำผ่านสุกรไปกัมพูชา ผ่านจุดผ่านแดนที่ได้รับอนุญาตทุกจุดได้ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรกัมพูชา จะสังเกตการณ์การส่งออกและนำเข้าสุกรของบริษัทไทยที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว หากสามารถปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงเกษตรกัมพูชาได้ด้วยดี ก็จะพิจารณาอนุญาตบริษัทไทยรายอื่นๆ เพิ่มต่อไป
นายธานีกล่าวอีกว่า ขั้นต่อไปสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ กำลังพิจารณาโอกาสขอเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ กัมพูชา เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน (local infection) เป็นครั้งแรกในกัมพูชา ทำให้หน่วยงานกัมพูชาเพิ่มความเคร่งครัดในมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการจำกัดการพบปะกับบุคคลภายนอก และกระทรวงการต่างประเทศพร้อมจะประสานงานให้กรมปศุสัตว์พร้อมทั้งผู้ประกอบการได้พบหารือกับสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยโดยตรง เพื่อเป็นการผลักดันเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image