กต.เผยยังไม่มีชาติใดอพยพคนออกจากเมียนมา ย้ำแผนพร้อม-ประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดรายวัน

กต.เผยยังไม่มีชาติใดอพยพคนออกจากเมียนมา ย้ำแผนพร้อม-ประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดรายวัน

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ ในการประกาศเตือนชาวไทยในเมียนมาที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยยืนยันว่า กระทรวงการต่างประเทศได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและคำนึงถึงสวัสดิภาพของคนไทยในเมียนมาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
นายธานีกล่าวว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ติดต่อสอบถามสถานการณ์และความเป็นอยู่กับชุมชนไทยในเมียนมาอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำให้คนไทยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการชุมนุม ตลอดจนรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งกลุ่มไลน์ชุมชนไทยในเมียนมา  และเพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูต รวมทั้งมีบริการโทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉินติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาหรือเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกคนไทยในการเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งทางบกและทางอากาศ
นายธานีกล่าวด้วยว่า สำหรับเรื่องแผนการอพยพคนไทยออกจากเมียนมานั้น ขอเรียนว่า กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมช่วยเหลืออพยพคนไทยไว้อยู่แล้ว และมีการประเมินสถานการณ์ทุกวัน โดยสถานเอกอัครราชทูตร่วมกับทีมไทยแลนด์กรุงย่างกุ้ง มีการประชุมหารือสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปรับปรุง ซักซ้อมแผนการอพยพคนไทยมาโดยตลอดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันและด้วยความรอบคอบรัดกุม
“ในขณะนี้จากการประเมินสถานการณ์ในเมียนมา ยังไม่ถึงระดับที่ต้องเตือนให้มีการอพยพกลับไทย อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ยกระดับขึ้นอีก ฝ่ายไทยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วในทุกขั้นตอน โดยการดำเนินการของฝ่ายไทย สอดคล้องกับประเทศอื่นๆ โดยที่ผ่านมามีบางประเทศ ได้แนะนำให้ผู้ที่ไม่มีกิจสำคัญในเมียนมาพิจารณาเดินทางกลับประเทศโดยเครื่องบินพาณิชย์ แต่ยังไม่มีประเทศใดที่มีการแจ้งหรือขอให้อพยพคนชาติตนเองทั้งหมดกลับประเทศแต่อย่างใด”นายธานีกล่าว
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้อำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับประเทศแล้วกว่า 2,400 คน ทั้งทางบกและทางอากาศ โดยขณะนี้ ยังมีคนไทยที่อยู่ในเมียนมา ตามฐานข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตจำนวน 704 คน โดยเป็นคนไทยที่อยู่ในกรุงย่างกุ้ง 448 คน และในเมืองอื่นๆ นอกกรุงย่างกุ้งอีก 257 คน ซึ่งจนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนไทยในเมียนมาได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ทางการเมือง
นายธานีกล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันว่า การให้ความช่วยเหลือ ดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในเมียนมา รวมถึงในทุกประเทศทั่วโลก เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุด และกระทรวงไม่เคยนิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าว โดยข้าราชการของกระทรวงทุกคน ที่ทำหน้าที่ในต่างประเทศ ตระหนักดีถึงหน้าที่นี้และดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถมาโดยตลอด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon