ข่าวกรองมะกันชี้โลกร้อน โรคร้าย ช่องว่างคนรวย-จน คือความท้าทายในทศวรรษหน้า

ข่าวกรองมะกันชี้โลกร้อน โรคร้าย ช่องว่างคนรวย-จน คือความท้าทายในทศวรรษหน้า

รายงานของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 เมษายนระบุว่า โรคร้าย ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน รวมถึงความขัดแย้งภายในประเทศและระหว่างชาติต่างๆ ถือเป็นความท้าทายสำคัญที่โลกจะต้องรับมือในหลายทศวรรษข้างหน้า

ขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง ส่งผลทำให้ปัญหาต่างๆ ข้างต้นเลวร้ายลงอยู่แล้วในปัจจุบัน

สภาข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐ (เอ็นไอซี) ซึ่งเป็นผู้ทำรายงานดังกล่าวขึ้นระบุด้วยว่า ความเป็นศัตรูระหว่างจีนกับชาติพันธมิตรตะวันตกที่นำโดยสหรัฐจะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น และยิ่งเสริมด้วยการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางทหาร จำนวนประชากร เทคโนโลยี รวมถึงความแตกแยกที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบในการปกครองประเทศ

เอ็นไอซีระบุว่ามหาอำนาจในภูมิภาครวมถึงผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐจะมีอิทธิพลเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดความเป็นไปได้ของความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภูมิสถาปัตย์ทางการเมือง รวมถึงความเข้มแข็งของความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศที่จะทรุดโทรมลง

ขณะที่ความท้าทายอื่นอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเกิดขึ้นของโรคร้าย วิกฤตการณ์ทางการเงิน รวมถึงดิสรัปชั่นของเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบบ่อยครั้ง ทั้งยังจะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นในทุกภูมิภาคและทุกประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความตึงเครียดเป็นวงกว้างทั้งกับรัฐและสังคม และอาจทำให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ตามมา

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกแล้วมากกว่า 3 ล้านคน ถือเป็นดิสรัปชั่นครั้งใหญ่ของโลกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นน่าจะยืนยาวไปอีกหลายปีนับจากนี้

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวกรองดังกล่าวจะจัดทำขึ้นทุกสี่ปี โดยจะมีการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงแนวโน้มอื่นๆ ที่จะเป็นตัวกำหนดถึงสภาพแวดล้อมทางด้านความมั่นคงภายในประเทศของสหรัฐในช่วง 20 ปีข้างหน้า โดยรายงานล่าสุดนี้เป็นการคาดการณ์ถึงความเป็นไปของโลกในปีค.ศ. 2040

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon