เดินทางแล้ว! เที่ยวบินพิเศษส่งมอบความช่วยเหลืออินเดียจากไทย พร้อมรับขรก.ป่วยโควิดกลับ

เดินทางแล้ว! เที่ยวบินพิเศษส่งมอบความช่วยเหลืออินเดียจากไทย พร้อมรับขรก.ป่วยโควิดกลับ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกการต่างประเทศเปิดเผยเกี่ยวกับเที่ยวบินพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่อินเดียและนำคนไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี กลับไทยในวันที่ 1 พฤษภาคม ดังนี้
นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่อินเดีย กระทรวงการต่างประเทศ โดยความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศ จึงได้หารือกันเมื่อวันที่ 29 เมษายน และเห็นพ้องในการจัดเที่ยวบินพิเศษ ในวันที่ 1 พฤษภาคม เพื่อนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับมอบจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่อินเดีย และให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอินเดียที่มีความรุนแรงมาก และผู้ป่วยไม่สามารถหาโรงพยาบาลและยารักษาโรคได้เพียงพอ
เที่ยวบินพิเศษดังกล่าวมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยในเวลา 07.00 น. และเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเวลา 17.30 น. ของวันเดียวกัน
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะนำไปมอบให้อินเดีย ผ่านสภากาชาดอินเดีย (Indian Red Cross Society) ประกอบด้วยเครื่องผลิตออกซิเจน – oxygen concentrator) ขนาดเล็ก จำนวน 15 เครื่อง ที่จัดหาโดยกระทรวงการต่างประเทศ และอีก 15 เครื่อง ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยและชุมชนอินเดียในประเทศไทยเป็นผู้จัดหา
นอกจากนี้ เที่ยวบินดังกล่าวยังได้นำ เตียงกระดาษจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) (SCG) จำนวน 32 ชุด จากเดิมกำหนดให้ 200 ชุด แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องขนาดเครื่องบิน จึงไม่สามารถขนไปได้ตามแผน และเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนภารกิจในการดูแลคนไทยไปมอบให้กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประกอบด้วยยาแก้ไอ Strepsil และ Cepacol 250 ชุด ยาฟ้าทลายโจร 500 ชิ้น สารสกัดฟ้าทะลายโจร 350 ชิ้น ยา favipiravir จำนวน 2,000 เม็ด
สำหรับการมอบเตียงกระดาษ ซึ่งเดิมจะมอบให้ Indian Red Cross นั้น กระทรวงการต่างประเทศจะส่งมอบให้แก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ในขากลับ เที่ยวบินพิเศษจะนำข้าราชการที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 คน และมีข้าราชการที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 1 คนกลับมาประเทศไทย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้สอบถามเครือข่ายคนไทยในเมืองใกล้เคียง ทราบว่ามีคนไทยติดเชื้อ 3 คน  ในกรุงนิวเดลี 2 คนและเมืองลัคเนาว์ 1 คน แต่ทั้งหมดไม่ประสงค์จะเดินทางกลับมารักษาที่ประเทศไทย เนื่องจากมีครอบครัวอยู่ที่อินเดีย
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image