ทหารเมียนมา หยุดสู้รบชั่วคราว ประกาศขยายเวลายุติความเคลื่อนไหวจนถึง 31 พ.ค.64

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม แหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังกะเหรี่ยงเคเอ็นยู เปิดเผยว่า การสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยง กับทหารเมียนมา ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยทางกองกำลังกะเหรี่ยงเคเอ็นยูได้ทุ่มกำลังเพื่อยึดฐานที่มั่นด๊ากวินของทหารเมียนมาให้ได้ ซึ่งฐานที่มั่นดังกล่าวอยู่ตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่ง หมู่ 7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ห่างบ้านท่าตาฝั่งไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1,200 เมตร

แหล่งข่าวเคเอ็นยูระบุว่า ทางกองกำลังเคเอ็นยูฝ่ายการเมือง ได้ใช้หน่วยรบ KNLA หรือกองกำลังกะเหรี่ยงปลดปล่อยเพื่อเสรีภาพ ทุ่มกำลังกว่า 5 กองร้อยในการเข้าโจมตีฐานด๊ากวินของเมียนมา แต่มีการต้านทานอย่างเหนียวแน่น แต่เนื่องจากทหารเมียนมาเสียขวัญและกำลังใจ และการขาดส่งเสบียงบำรุงกำลัง รวมถึงอาวุธและกระสุนในการสู้รบ

ทั้งนี้ เหตุที่การรบยืดเยื้อ เนื่องจากทางฝ่ายเมียนมาได้มีการใช้อากาศยานมาสนับสนุนเมื่อถูกโจมตี แต่ก็ไม่สามารถยับยั้งทหารกะเหรี่ยงได้แต่อย่างใด อาจทำให้ฐานด๊ากวินถูกยึดได้

ด้านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยสำนักงานกองบัญชาการทหารสูงสุด ประกาศยุติการสู้รบ และ สันติภาพถาวร ลงนามเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยระบุว่า ทางกองทัพทหารเมียนมาได้ประกาศขยายเวลายุติความเคลื่อนไหวด้านการทหารจากเดิมวันที่ 1-30 เมษายน 2564 เป็น 1-31 พฤษภาคม 2564

พร้อมกันนี้ยังกำหนดแนวทางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประเทศ (SAC) รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดการประชุมเจรจาสันติภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ลงนามในสัญญาตกลงยุติการสู้รบทั่วประเทศ (NCA) แล้ว ทำให้การยุติสู้รบมีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นให้สามารถเปิดเจรจากลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญายุติการสู้รบ ให้สามารถลงนามและเจรจาต่อไป จนกว่าจะสามารถเจรจาสันติภาพถาวรประสบผลสำเร็จ ในห้วงเวลาที่กองทัพประกาศยุติการเคลื่อนไหวทางด้านการทหาร ยกเว้นถูกรบกวน หรือโจมตี โครงข่ายการบริหารราชการแผ่นดิน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon