กต.แจงยิบความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านโควิด-19 หลังฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัย

กต.แจงยิบความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านโควิด-19 หลังฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ชี้แจงกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้าน ตั้งข้อสงสัยการให้ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาต่อไทยในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ตั้งแต่ช่วงเริ่มการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน สหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยแล้วรวมเป็นมูลค่าประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย การบริจาคอุปกรณ์ป้องกันและรักษาโรคแก่บุคลากรการแพทย์ของไทย จำนวน 17.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่พื้นที่พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดน และการให้ความช่วยเหลือจำนวน 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน Centers for Disease Control (CDC) ซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ครอบคลุมการดำเนินการเพื่อรับมือโควิด-19

นายธานีกล่าวว่า ความช่วยเหลือของ CDC ประกอบด้วย 1.การให้ความช่วยเหลือขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development-USAID) ร่วมกับ CDC และกองทัพบกสหรัฐฯ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัยโรค 2. CDC ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังสำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา จำนวน 9 แห่ง 3.USAID สนับสนุนการให้คำปรึกษาทางออนไลน์ และสนับสนุนเครื่องวัดระดับออกซิเจนให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 4.CDC และ USAID ดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ 5.USAID สนับสนุนการดำเนินการผ่านแอพลิเคชั่น “พ้นภัย” เพื่อส่งถุงยังชีพและน้ำดื่มให้แก่ผู้กักตัวใน 69 จังหวัดของไทย

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงได้ให้ข้อมูลแก่ฝ่ายรัฐสภาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นประเทศแรกๆ ที่ให้ความช่วยเหลือไทย อาทิ ในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 และต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

นายธานีกล่าวว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนปีนี้  ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนแก่ประเทศต่างๆ โดยมีแผนจะแบ่งปันวัคซีนจำนวนอย่างน้อย 80 ล้านโดสให้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งในเบื้องต้นจะเริ่มแบ่งปันวัคซีนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสหรัฐฯ ได้แก่ วัคซีนของบริษัท Pfizer, Moderna และ Johnson & Johnson จำนวนรวม 25 ล้านโดส โดยประเทศแบะเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการจัดสรรวัคซีน รวมประมาณ 7 ล้านโดส ซึ่งไทยมีรายชื่ออยู่ด้วย แต่ยังไม่มีรายละเอียดชนิดและจำนวนวัคซีนที่แต่ละประเทศจะได้รับ ซึ่งกต.ได้ขอรับข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประสานงานกับฝ่ายสหรัฐฯ สำหรับการส่งมอบวัคซีนที่จัดสรรให้ไทยต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon