โฆษกกต.ย้ำไทย-จีนสัมพันธ์แน่นแฟ้น ติงสื่อต้องรับผิดชอบ พูดพาดพิงประเทศอื่น หวั่นกระทบสัมพันธ์

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

โฆษกกต.ย้ำไทย-จีนสัมพันธ์แน่นแฟ้น ติงสื่อต้องรับผิดชอบ พูดพาดพิงประเทศอื่น หวั่นกระทบสัมพันธ์

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีรายการวิเคราะห์ข่าวรายการหนึ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งนักการทูตจีนมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยแจงรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ในการทำงานในหลายประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีนในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งสะท้อนว่าจีนกำลังเริ่มมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งในเรื่องความสัมพันธ์กับไทย เนื่องจากไทยกำลังเอนเอียงเข้าหาสหรัฐและประเทศตะวันตก

นายธานีกล่าวว่า ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนาน ใกล้ชิด และแน่นแฟ้นในทุกระดับ และทั้งสองฝ่ายมีการเยือนและหารือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยล่าสุด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศในกรอบอาเซียน-จีน และกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ตลอดจนได้หารือทวิภาคีกับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนด้วย

นายธานีกล่าวว่า เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ฝ่ายจีนได้ยื่นหนังสือขอความเห็นชอบการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคนใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนปกติของฝ่ายไทย

ต่อกรณีที่มีการกล่าวว่าจีนแต่งตั้งนักการทูตที่มีความอาวุโสในวงการทูต มีความใกล้ชิดสนิทสนมและเป็นที่ไว้ใจของมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน และมีประสบการณ์ในการทำงานในประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีน อาทิ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตจีนประจำญี่ปุ่น ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าเอกอัครราชทูตอีก จีนจึงได้แต่งตั้งบุคคลนี้มาเพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ไทย – จีนนั้น นายธานีกล่าวว่า การที่จีนแต่งตั้งนักการทูตที่มีความอาวุโสและมีความรู้และประสบการณ์สูงมาเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยสะท้อนถึงความความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีน และความสำคัญที่จีนให้กับไทยในฐานะมิตรประเทศที่เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ทั้งนี้ ตำแหน่งอัครราชทูต (Minister) ในทางการทูต เป็นระดับที่รองจากตำแหน่งเอกอัครราชทูต (Ambassador) ซึ่งเป็นผู้แทนประมุขของรัฐ และเป็นหัวหน้าสำนักงานมีอำนาจหน้าที่สูงสุดในสถานเอกอัครราชทูตของประเทศใดประเทศหนึ่งในต่างประเทศ

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า การที่รายการข่าวดังกล่าวได้พูดพาดพิงถึงประเทศอื่นและบุคคลที่จะมาเป็นตัวแทนของประเทศนั้นในไทย ควรตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง เนื่องจากการกล่าวเช่นนั้นไม่เพียงอาจจะก่อให้เกิดความคลางแคลงใจและความไม่ไว้วางใจของคนไทยต่อบุคคลนั้นแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศนั้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงว่ารายงานข่าวข้างต้นเสนอข้อมูลที่บิดเบือน และไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้แต่อย่างใด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon