กต.ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เสริมทัพ ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’

กต.ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เสริมทัพ ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’

นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล เปิดเผยการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ ในการสนับสนุนโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกหนังสือรับรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (ซีโออี)  ให้ผู้เดินทางเข้าภูเก็ต ในวันที่ 3, 4 และ 5 กรกฎาคม จำนวน 446 ราย  462 ราย และ 127 ราย ตามลำดับ
นายฉัตรชัยกล่าวว่า ชาวต่างชาติให้ความสนใจร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นจำนวนมาก โดยได้ลงทะเบียนขอซีโออีเข้าภูเก็ต  ผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 7,980 ราย โดยในจำนวนนี้ มีผู้ผ่านการตรวจเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 6,119 ราย ได้รับอนุมัติซีโออีแล้ว 2,802 ราย ถูกปฏิเสธซีโออี 439  ราย และมีผู้รอลงทะเบียนหรือรออนุมัติอีก 2,779 ราย
นายฉัตรชัยกล่าวว่า ในวันที่ 3 กรกฎาคม มีเที่ยวบินเข้าภูเก็ตทั้งสิ้น 11 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินพาณิชย์ 9 เที่ยวบิน และเช่าเหมาลำ 2 เที่ยวบิน โดยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าภูเก็ตมากที่สุดเป็นชาวอเมริกัน รองลงมาคือชาวเยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และเดนมาร์ก ตามลำดับ
“เพื่อให้กระบวนการคัดกรองผู้เดินทางที่สนามบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทีมเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปประจำที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มเติม นอกเหนือจากทีมของสำนักหนังสือเดินทางจ. ภูเก็ต เพื่อประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับซีโออี ระหว่างวันที่ 3-11 กรกฎาคมนี้”อธิบดีกรมการกงสุลกล่าว
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image