บัวแก้วแจงการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จากสหรัฐ และการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย

บัวแก้วแจงการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จากสหรัฐ และการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จากสหรัฐและการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทยว่า ในประเด็นการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จากสหรัฐ ตามมติของที่ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19  กรณีวัคซีนไฟเซอร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ได้ระบุแผนการจัดสรรวัคซีนดังกล่าวแก่กลุ่มบุคคล 5 กลุ่มนั้น จากการหารือและประสานงานภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการแจกจ่ายวัคซีนไปยังบุคคลในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ข้างต้น ได้แก่ การจัดการลงทะเบียน และการจัดสถานที่และวิธีการฉีดวัคซีนให้แก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาไทยที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศที่จำเป็นต้องรับวัคซีนด้วย ทั้งนี้ขอให้รอการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของรายละเอียดต่อไป
นายธานีกล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในประเทศไทย ในขณะนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มชาวต่างชาติผู้สูงอายุที่อาศัยในกรุงเทพและ 5 จังหวัดปริมณฑลในเขตควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วยนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ที่ศูนย์ฉีดสถานีกลางบางซื่อ สำหรับ 2 กลุ่มชาวต่างชาติ  ได้แก่ 1.ชาวต่างชาติที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถรับการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in โดยขอให้เตรียมหนังสือเดินทางและหลักฐานการมีถิ่นพำนัก เช่น วีซ่า ใบยืนยันการมีถิ่นที่อยู่ ใบอนุญาตทำงาน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป จะยกเลิกระบบ walk-in และ 2. ชาวต่างชาติที่มีอายุ 60-74 ปี ซึ่งจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนของกรมการกงสุลทาง google form https://forms.gle/ULAqvx8eiDoX3v5Q9 จากนั้น จะได้รับการนัดหมายผ่านอีเมล์ หรือ SMS เข้ารับการฉีดต่อไป โดยสามารถนัดหมายชาวต่างชาติในกลุ่มนี้มารับการฉีดได้ประมาณวันละ 200-300 คน
นายธานีกล่าวว่า ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะเปิดให้ชาวต่างชาติทั่วประเทศลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของกรมการกงสุล แบบไม่จำกัดอายุ แต่ยังเน้นกลุ่มอายุ 60
 ปีขึ้นไปเป็นหลัก ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งรายละเอียดในโอกาสแรก  ในส่วนของการฉีดวัคซีนแก่แรงงานต่างด้าวนั้น ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ศาลปกครองยกฟ้อง นายกอบจ.ปากน้ำ หลังถูกชนม์สวัสดิ์ฟ้อง ให้เพิกถอนคำสั่งชดใช้ค่าเสียหายกว่า 9 แสน
บทความถัดไปกรมควบคุมโรค รับรถตรวจโควิดจากสถานทูตจีน หนุนการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก