กต.แจงสกญ.แฟรงก์เฟิร์ตออก COE ตามขั้นตอน หลังหญิงไทยร้องสื่อ ยื่นล่วงหน้า 2 เดือนไม่ได้รับอนุมัติ

ธานี แสงรัตน์

กต.แจงสกญ.แฟรงก์เฟิร์ตออก COE ตามขั้นตอน หลังหญิงไทยร้องสื่อ ยื่นล่วงหน้า 2 เดือนไม่ได้รับอนุมัติ

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีสื่อบางสำนักรายงานว่ามีสตรีไทยลงทะเบียนขอหนังสือรับรองกลับไทย (COE) ล่วงหน้า 2 เดือนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต แต่ไม่ได้รับอนุมัติ และระบุยังมีคนไทยอีก 7 รายที่ประสบปัญหาเดียวกันว่า กรณีสตรีไทยในเยอรมนีดังกล่าวที่ลงทะเบียนขอรับ COE กับสถานกงสุลใหญ่ฯล่วงหน้า 2 เดือน โดยระบุวันเดินทางกลับถึงไทยวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น สตรีไทยรายนี้ได้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งว่า ไม่อนุมัติการลงทะเบียน โดยระบุเหตุผลว่า “โปรดลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือนก่อนการเดินทาง” ซึ่งผู้เดินทางจะรับทราบสถานะการไม่อนุมัติผ่านอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ โดยการส่งข้อความอัตโนมัติจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล์หรือผ่านการตรวจสอบผลแบบ Real time ผ่านหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนขอรับ COE ซึ่งสาเหตุที่สถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนภายใน 1 เดือนก่อนเดินทาง เนื่องจากที่ผ่านมา มีกรณีที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้อนุมัติ COE ให้ผู้เดินทางที่ลงทะเบียนล่วงหน้านาน 2-3 เดือนขึ้นไป แต่ต่อมาเลื่อนการเดินทาง และขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ต้องแก้ไขวันเดินทางใน COE ให้ใหม่เป็นจำนวนมาก

นายธานีกล่าวว่า อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม สตรีไทยดังกล่าวได้ลงทะเบียนขอรับ COE ใหม่อีกครั้ง และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งว่า ไม่อนุมัติการออก COE เนื่องจาก “ผู้เดินทางมีเอกสารยืนยันวันเข้ากักตัวไม่สอดคล้องกับวันเดินทางถึงไทย โปรดติดต่อโรงแรมที่กักตัว” เนื่องจากผู้เดินทางใช้เอกสารกักตัวตามกำหนดการเดินทางกลับไทยฉบับเดิม ต่อมาในวันเดียวกัน สตรีไทยรายดังกล่าวได้อัพโหลดเอกสารการจองโรงแรมใหม่อีกครั้ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้อนุมัติ COE ให้ทันทีสำหรับการเดินทางกลับถึงไทยวันที่ 19 สิงหาคม โดยเที่ยวบิน LH772 สายการบิน Lufthansa สำหรับคนไทยอีก 7 ราย สถานกงสุลใหญ่ฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง

นายธานีกล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกได้ให้คนไทยในต่างประเทศที่ประสงค์เดินทางกลับไทยลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองกลับไทย (COE) ผ่านเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th ซึ่งมีขั้นตอนง่าย ไม่ซับซ้อน และออก COE ได้ภายใน 3 วัน หลังจากอัพโหลดข้อมูลครบถ้วน ประกอบด้วย หลักฐานการจองโรงแรมกักตัว และหลักฐานการจองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับไทย

“ตั้งแต่มีนาคม 2563 มีคนไทยได้รับ COE กลับไทยผ่านระบบนี้ถึง 254,138 คน สถานะ ณ วันที่ 16 สิงหาคม โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ออก COE ให้คนไทยแล้ว 4,577 คน และที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการร้องเรียนในลักษณะข้างต้นแต่อย่างใด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon